Siirry sisältöön
30.1.2019 Uutinen

Ympäristötekijät vaikuttavat voimakkaasti öljy- ja biopolttoainealaan – standardoinnista vastaa nyt Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Öljy- ja biopolttoainealan standardointi siirtyi vuoden 2019 alusta Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vastuulle, kun siitä aiemmin vastannut Öljy- ja biopolttoaineala ry lopetti toimintansa. Siirron myötä SFS:n vastuulle on tullut muiden muassa öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardointi. Myös vaihtoehtoisten energialähteiden kuten aurinkoenergian standardointi kuuluu tähän kokonaisuuteen. Alalla on yli 700 voimassa olevaa standardia.

Polttoaineet kehittyvät – samoin tekevät standardit

Öljy- ja biopolttoaineala käy parhaillaan läpi murrosta. Esimerkiksi polttonesteiden kehitystyössä pyritään bio-osuuden nostamiseen, ja se muodostaa merkittävän osan myös standarsointityöstä. Polttonesteitä koskevien standardien laadinnassa pyrkimyksenä on maksimoida moottorin toimintavarmuus ja käytettävyys sekä minimoida polttonesteen kulutusta ja päästöjä.

Yksi merkittävä kokonaisuus on perinteisen putkikaasun rinnalle kehittymässä oleva biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen perustuva infrastruktuuri. Suomessa on käytössä kaksi LNG-tuontiterminaalia ja kolmatta rakennetaan. Biokaasun ja LNG:n käyttö on nousussa etenkin maa- ja vesiliikenteessä, sillä ne ovat perinteisiin polttoaineisiin verrattuna ympäristöystävällisempiä energiamuotoja ja vastaavat paremmin tulevaisuuden päästörajoituksiin. Uudenlaisen logistiikan ja uusien käyttökohteiden myötä standardit ovat olennainen osa turvallisten käytäntöjen varmistamista.

Öljy- ja biopolttoainealan standardointi on jaettu yhdeksälle standardointiryhmälle. Standardointiryhmiin kuuluu tällä hetkellä asiantuntijoita esimerkiksi energiayhtiöistä, laitevalmistajilta sekä pelastus- ja ympäristöviranomaisista. Kaikille alan asiantuntijoille avoimet ryhmät vaikuttavat eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin.

Turvallisuus ja ympäristövaikutukset kansallisten standardien lähtökohtana

Kansallisten öljy- ja biopolttoainealan standardien keskeisinä tavoitteina on ympäristövaikutusten minimointi ja turvallisuuden varmistaminen esimerkiksi jakeluasemilla, tuotantolaitoksissa ja palavien nesteiden varastoinnissa. Näistä kokonaisuuksista ei ole olemassa kansainvälisiä tai eurooppalaisia standardeja. Kansalliset standardit ovat tärkeä työkalu alan toimijoille; niiden ohjeita seuraamalla voi varmistua toimivansa säännösten mukaisesti, sillä alan kansallisiin standardeihin viitataan Suomen lainsäädännössä.

Lisätietoja

Virpi Nummisalo

Asiantuntija
Soita: +358 40 516 5874
Viesti: virpi.nummisalo@sfs.fi