Siirry sisältöön
9.8.2019 Uutinen

EU käynnisti sidosryhmäkuulemisen standardeista

Euroopan komissio on käynnistänyt sidosryhmien kuulemisen avuksi ohjekirjan laatimiseen yhdenmukaistetuista (harmonisoiduista) standardeista. Ohjekirjassa otetaan erityisesti huomioon roolien ja vastuiden jako standardointijärjestöjen ja EU:n komission välillä yhdenmukaistettujen standardien kehittämisprosessissa sekä prosessin tehokkuus ja nopeus.

Sidosryhmäkuuleminen liittyy osaltaan jo jonkin aikaa jatkuneeseen, eurooppalaista standardointia koskevaan tilanteeseen, jossa paljon valmiita standardeja on odottanut pitkään viitetietojen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä.

Ohjekirjan valmistelua varten komissio pyytää kommentteja 27.9.2019 mennessä osoitteeseen GROW-B3@ec.europa.eu laatimassaan kolmesivuisessa asiakirjassa esitettyihin sekä muihin mahdollisiin kysymyksiin. Asiakirja on julkaistu EU:n verkkosivuilla osoitteessa https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36301

Ylijohtaja Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa Twitterissä, että komission käynnistämä kuuleminen on tarpeellinen ja tervetullut avaus. Standardointi on hänen mielestään tärkeää eurooppalaisten yritysten tuotteiden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja tuotteiden laadun takaamiseksi.

Kesäkuun 2019 lopussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä oli mainittu 3 436 EU:n säädöksiin liittyvää CENin ja CENELECin laatimaa standardia. Kuitenkin vielä 563 EU:n pyynnöstä laadittua valmista standardia puuttui virallisen lehden listoilta, mikä aiheuttaa hankaluuksia standardeja käyttäville yrityksille.  

EU:n säädöksiin liittyvien standardien mukaan toimiminen ei tuota olettamaa vaatimustenmukaisuudesta ennen kuin standardit on mainittu EU:n virallisessa lehdessä. Yleensä on kyse standardin uudesta versiosta. Käytännössä vanhaa versiota on käytettävä, kunnes uusi on mainittu EU:n virallisessa lehdessä. Tämä on hankaloittanut yritysten toimintaa.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista.