Siirry sisältöön
6.3.2020 Uutinen

Kansainvälinen naistenpäivä – standardeilla kohti tasa-arvoa

Sunnuntaina 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivän tarkoitus on juhlistaa naisten saavutuksia sekä vauhdittaa tasa-arvoa. Tasa-arvoon pyritään myös standardeilla.

Tasa-arvon sekä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien edistäminen on tärkeä osa YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. Tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän teemaksi YK on nimennyt ”I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights”. Se haastaa kaikkia toimimaan sukupuolten todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Maailmanlaajuinen standardointijärjestö ISO pyrkii toiminnallaan edistämään YK:n Agenda 2030 eli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Standardit ovat keskeisiä työkaluja epätasa-arvon poistamisessa sekä kestävän kehityksen ja kattavan talouskasvun luomisessa.

Tasa-arvo ja naisten täysivaltaisuus ovat avainasemassa kaikkien Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamisessa, ja siksi myös ISO ja sen jäsenjärjestöt pyrkivät edistämään näitä monin eri keinoin. ISOn vuonna 2019 käynnistämän Gender Action Planin tarkoitus on kerätä dataa, muodostaa verkostoja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten standardit edistävät tasa-arvoa.

Standardointijärjestö SIS (Svenska Institutet för Standarder), joka on SFS:ää vastaava taho Ruotsissa, kokoaa myöhemmin tänä vuonna kansainvälisen työryhmän naisyrittäjyys-teeman ympärille tarkoituksena laatia IWA-asiakirja (International Workshop Agreement), jolla parannetaan naisyrittäjien asemaa. IWA laaditaan avoimessa työryhmässä jonkin kansallisen standardointijärjestön organisoimana ja hyväksytään konsensuksessa työryhmän osallistujien kesken. Sen valmistelu ja julkaisu on nopeampaa kuin standardin.

Tasa-arvon huomioon ottaminen standardoinnissa merkitsee sitä, että huomio suunnataan naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin, ja tämän tuloksena pystytään kehittämään sukupuolten tasa-arvoisuuden huomioon ottavia sekä kaikkia sukupuolia osallistavia standardeja. ISOn tasa-arvoa edistäviä hankkeita voi seurata Twitterissä, Facebookissa ja LinkedInissä. Keskusteluun voi osallistua aihetunnisteella #ISOGenderAction.

Lue lisää ISOn tiedotteesta