Siirry sisältöön
14.10.2023 Uutinen

Kohti kestävää tulevaisuutta – standardit apunamme

14. lokakuuta vietämme maailman standardien päivää. Vuonna 2023 päivän teemana on "yhteinen visio terveemmästä maailmasta". Teemalla korostetaan standardien keskeistä roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 3 saavuttamisessa – terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaikenikäisille ihmisille. SFS juhlisti maailman standardien päivää tilaisuudella, jossa käsiteltiin vastuullisuutta ja standardeja.

Maailman standardien päivän vietolla halutaan juhlistaa kansainvälistä yhteistyötä, jonka tuloksena standardit syntyvät. Standardit ovat kuin yhteinen kieli, joka helpottaa globaalia toimintaa ja innovointia.

Standardointijärjestöt ovat sitoutuneet kaikilla aloilla edistämään kestävää kehitystä teknisen kehityksen rinnalla. Kansainväliset standardit auttavat muun muassa vähentämään ympäristövaikutuksia, edistämään energiatehokkuutta ja lisäämään ihmisten hyvinvointia.

Maailman standardien päivän tilaisuuden ydinviestinä kestävä tulevaisuus

SFS vietti maailman standardien päivän aattoa perjantaina 13.10.2023 vastuullisuustiedon parissa. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja kestävyysmurroksen vaatimista muutoksista yhteiskunnassa, kulttuurisen kestävyyden merkityksestä ja standardien käytöstä yrityksissä.

Kaikkia puheenvuoroja yhdisti paitsi huoli tulevaisuudesta myös toivo, joka on paljolti kiinni omista valinnoistamme.

Tulevaisuus riippuu valinnoistamme

Standardien laadinta ja käyttö ovat valintoja. Valintoja, jotka voivat auttaa ihmiskuntaa pitämään planeettamme elinkelpoisena. Nuorten YK-delegaatti Paula Pättikangas tiivisti tämän tärkeän viestin omassa puheenvuorossaan: ”Kulttuuri on todellisuutta, jota ihmiset luovat. Mitä haluamme luoda yhdessä?”

Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopistosta korosti, että ongelmia pitää pystyä ratkaisemaan niin, että ekologiset tavoitteet tulevat ykkösenä. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useita erityyppisiä liiketoimintamalleja, jotka yhteisvaikutteisesti tähtäävät siihen, että materiaalit ja tuotteet pyritään pitämään mahdollisimman pitkään käytössä. Tässä standardeista voisi olla merkittävää apua.

Eikä vain voisi, vaan jo on – ja kohta vielä enemmän. Valmisteilla on nimittäin esimerkiksi uusia kiertotalouden standardeja.

Kuvakooste maailman standardien päivän aaton tilaisuudesta 13.10.2023

Betolarin ja Silmusalaatin liiketoiminnassa kysymys standardeista on jatkuvasti läsnä

Betolarin tuotekehitysjohtaja Hassan Raad kertoi käytännön esimerkkinä, miten rakennusteollisuudessa pyritään kohti hiilineutraalia betonia. Avaintekijänä on päästöjä aiheuttavan sementin korvaaminen, mikä on Betolarin liiketoiminnan ydin. Hänen mukaansa tavoitteen saavuttamisessa voisivat auttaa suorituskykyyn perustuvat standardit.

Toisen käytännön esimerkin antoi ”stadilainen luomuviljelijä” Samuli Laurikainen Silmusalaatilta. Silmusalaatin tavoitteena on tehdä asioita fiksummin, ja standardit ovat tavoitteen toteuttamisessa tärkeässä roolissa. Yritys on käyttänyt useita standardeja eri tarkoituksiin ja näkee standardien arvon muun muassa yhteismitallisuuden luomisessa.

Tilaisuuden lopuksi SFS:n toimitusjohtaja Helena Vänskä puhui standardeista ja tulevaisuudesta. Hän pohti muun muassa, miksi standardointityöhön on tärkeää saada laajasti mukaan erilaisia ihmisiä. Näin saadaan varmistettua standardien laatu ja monimuotoisuus.

Tulevaisuutta standardit turvaavat myös edistämällä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

”Jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen takana on valtavasti standardeja”, Vänskä tiivisti.

Tutustu SFS:n maailman standardien päivän tilaisuuden tallenteeseen ja esitysmateriaaleihin.