Siirry sisältöön
28.11.2019 Uutinen

Kestävän rahoituksen standardisointi kiinnostaa

Suomessa seurataan aktiivisesti kestävän rahoituksen kansainvälisen standardisoinnin etenemistä. Rahoitusala ja sijoittajat tulevat tarvitsemaan yhtenäisemmän viitekehyksen, jonka avulla voidaan arvioida ja vertailla kestävämpiä rahoitus- ja sijoituskohteita. Taustalla on tarve saada ohjattua pääomavirtoja ESG -periaatteiden kannalta kestävämpiin investointeihin.

Kestävän rahoituksen standardisointityö on käynnistynyt kansainvälisessä standardisointijärjestö ISOssa Ison-Britannian aloitteesta. Suomen Standardisoimisliiton aamukahvitilaisuudessa saatiin aiheen standardisointiin ajankohtainen katsaus niin globaalista kuin eurooppalaisesta näkökulmasta.

”Kestävän rahoituksen ISO-standardit tarjoavat parhaimmillaan sijoittajille ja rahoittajille työkaluja, joiden avulla voidaan yhdenmukaistaa toimintatapoja, lisätä läpinäkyvyyttä ja saada kattavampaa ja vertailukelpoisempaa raportointia. Samalla yritykset saavat yhdenmukaisemman näkökulman siihen, kuinka rahoitusmarkkinat ottavat kestävän kehityksen osaksi päätöksentekoaan”, sanoo Juho Maalahti, Head of Sustainable Loans Nordeasta. Maalahti toimii SFS:n Kestävä rahoitus -standardisointiryhmän (SFS/SR 238) puheenjohtajana.

Kestävä rahoitus ja Euroopan lainsäädäntötyö

Euroopan komissiossa kestävää rahoitusta edistetään lainsäädäntötyöllä. Sijoitusten kestävyyttä pyritään määrittelemään EU:ssa oman luokitusjärjestelmän avulla. Euroopan komission työtä seurataan ISOn standardisointityössä tiiviisti. Muun muassa komissiossa valmisteltava luokitusjärjestelmä (taksonomia) sekä vihreiden joukkovelkakirjojen standardiluonnos on otettu huomioon ISOn työssä.

”ISO-standardien osalta työ on lähtenyt velkamarkkinoiden tarpeisiin vastaamisesta ja tämä näkyy myös hieman tarkempana laina- sekä joukkovelkakirjakohtaisena ohjeistuksena. ISO tulee tarjoamaan erityisesti rahoitusinstrumenttien osalta erinomaista ohjeistusta toimintatapoihin ja prosesseihin, mikä parhaimmillaan toimii markkinoita yhdistävänä ja yhdenmukaistavana tekijänä”, kertoo Maalahti.

Tule mukaan seuraamaan alan standardisointia

Kestävän rahoituksen standardisointia seurataan SFS:n standardisointiryhmässä, jossa on jo vahva edustus Suomen rahoitusalan toimijoista. Ryhmä on avoin kaikille jäsenmaksua vastaan. Ryhmään voi liittyä milloin vain ja uudet osallistujat ovat tervetulleita.

”Aktiivinen seuraaminen antaa mahdollisuuden pysyä ajan tasalla markkinoiden kehityksestä ja tarjoaa kanavan olla mukana vaikuttamassa siihen, miten tulevaisuuden rahoitusmarkkinat huomioivat kestävyysasiat. Yrityksille standardisointityö tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa rahoittajien ja sijoittajien käyttämiä kriteerejä ja sitä kautta proaktiivisesti ohjata omaa toimintaansa suuntaan, joka myös pysyy houkuttelevana rahoitusmarkkinoille kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta tulevaisuudessa”, arvioi Maalahti.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi

Juho Maalahti, SFS/SR 238 Kestävä rahoitus -ryhmän puheenjohtaja, Head of Sustainable Loans Nordea, etunimi.sukunimi@nordea.com

ESG on lyhenne termeistä Environmental, Social, Governance eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ja hallintotapa