Siirry sisältöön
5.3.2019 Uutinen

Kiertotalouden ISO-standardointi alkaa – SFS:n keskustelutilaisuus 11.4.2019

Kiertotaloudella haetaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja ratkaisuja raaka-aineiden niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa resurssien käyttö on suunniteltu kestäväksi ja materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalousratkaisuilla edistetään uusien markkinoiden syntymistä ja kestävää tuotantoa ja kulutusta. Standardit tuovat kiertotalousprojektien tueksi malleja, työkaluja, vaatimuksia ja ohjeita.

Kiertotaloutta koskevien standardien laadinta on alkamassa kansainvälisessä standardointijärjestössä ISOssa. Ensimmäinen ISOn kokous on Pariisissa 20.–22.5.2019. Työhön on jo ilmoittautunut mukaan 29 maata.

 

SFS järjestää 11.4.2019 kello 13 – 15 keskustelutilaisuuden, jossa esitellään käynnistyvää kansainvälistä työtä ja keskustellaan Suomen osallistumisesta siihen. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kiertotalouden toimijoille.

 

Millaisia standardeja kiertotaloudelle?

 

Kansainvälinen standardointijärjestö ISO on perustanut uuden teknisen komitean laatimaan standardeja kiertotaloudesta (ISO/TC 323 Circular economy). ISOn jäsenjärjestöjen äänestyksessä hyväksytty aloite tuli Ranskan standardointijärjestöltä (AFNOR).

 

Komitean tehtävänä on kehittää kiertotalousprojektien toteuttamisen tueksi malleja, työkaluja, vaatimuksia ja ohjeita. Standardit on tarkoitettu kaikille kiertotalousprojekteja toteuttaville organisaatioille, olivatpa ne yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita tai järjestöjä.

 

Standardeissa käsiteltäviä kiertotalouden kysymyksiä ovat seuraavat: kestävät hankinnat, ekosuunnittelu, teolliset symbioosit, toimintotalous, kestävä kulutus, käyttöiän pidentäminen sekä materiaalien tai tuotteen käytöstä poistamisen tehokas hallinta.

 

Työohjelman keskiössä on kiertotalouden hallintajärjestelmästandardi, joka noudattelee muiden ISOn johtamisjärjestelmästandardien (laadunhallinnan ISO 9001, ympäristön ISO 14001 jne.) rakennetta. Lisäksi laaditaan tukistandardeja, jotka kattavat mm. kiertotalouteen liittyvät käsitteet, indikaattorit ja suorituskyvyn arvioinnin sekä soveltamisohjeita kiertotalousprojektien toteutukseen.   

 

Kiertotalouden periaatteiden noudattaminen prosesseissa, tuotteissa ja palveluissa auttaa organisaatioita optimoimaan resurssien hallintaa, luomaan uusia liiketoimintamalleja ja vastaamaan ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

 

Miten mukaan?

 

Standardointityö on avointa kaikille osallistumismaksua vastaan. Osallistumalla voit vaikuttaa tulevien standardien sisältöön ja seurata näiden kehittämistä sekä verkostoitua alan suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Kansallinen taustaryhmä perustetaan, kun aihealue kiinnostaa suomalaisia sidosryhmiä. Lue lisää osallistumisesta.

 

SFS:n keskustelutilaisuudessa 11.4.2019 kartoitetaan, millaista mielenkiintoa kiertotalouden kanssa työskentelevillä organisaatioilla on ISO-työhön ja millaisia odotuksia ja kansallisia näkökulmia työhön liittyy.

Lisätietoja

Sari Sahlberg

Asiantuntija
Soita: +358 50 361 6249
Viesti: sari.sahlberg@sfs.fi