Siirry sisältöön
15.5.2023 Blogi
Virpi Nummisalo

Vety tulee – oletko turvassa?

Kaikki puhuvat tällä hetkellä vedystä, joka on yksi ratkaisu tulevaisuuden energiantarpeellemme. Mutta voimmeko luottaa siihen, että vety on varmasti turvallista käyttää?

Vety on erittäin helposti syttyvä kaasu laajalla syttymisalueella. Syttymisalue tarkoittaa pitoisuusaluetta, jolla kaasuseos voi syttyä. Esimerkiksi maakaasulla syttyvyysalue on huomattavasti pienempi. Maakaasua voikin olla jopa vaikea saada syttymään, mikä sinänsä kuulostaa hassulta, kun sitä käytetään polttoaineena.

Lisäksi vety on väritöntä ja hajutonta, mikä vaikeuttaa sen havaitsemista. Fysiikan lakien mukaan vety nousee ilmaa kevyempänä ylöspäin, mutta esimerkiksi ulkona ilmavirrat vaikuttavat vedyn kulkeutumiseen.

Kaikkialla missä vetyä kuljetetaan, varastoidaan ja käytetään, tulee laitteet ja laitteistot suunnitella vedylle sopiviksi. Lisäksi ympäristön suunnittelussa on varmistettava, että vahinkotilanteissa haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. Turvallisuus on ensisijainen syy standardoida vetyjärjestelmiä.

Vedyn turvallisuus lähtee oikeaoppisesta varastoinnista

Vetyä varastoidaan korkeassa paineessa, mikä asettaa vetypulloille omat vaatimuksensa. Kun vetyä varastoidaan säiliöissä tai kuljetetaan putkistoissa, käytettyjen materiaalien täytyy soveltua vedyn kemiallisille ominaisuuksille. Materiaaleihin kuuluvat säiliöiden ja putkistojen lisäksi myös niissä käytettävät varusteet eli esimerkiksi venttiilit. Metallin vetyhaurastuminen on tunnettu ilmiö. Suomen olosuhteissa tulee huomioida lämpötilan merkittävä vaihtelu eri vuodenaikoina.

Turvallisuus on ensisijainen syy standardoida vetyjärjestelmiä.

Jos sattuisi ikävin eli vetyä vuotaisi pullosta, säiliöstä tai putkesta ympäristöön, vuotoalueella sijaitsevat mekaaniset ja sähkölaitteet tulee olla luokiteltu siten, että niitä saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Suomessa ei ole vielä liikenteessä vetyajoneuvoja, mutta tulevaisuudessa niitä on. Ajoneuvon tankkaaminen tulee olla turvallista. Esimerkiksi vedyn syötön pitää pysähtyä, jos ajoneuvoa lähdetään siirtämään kesken tankkauksen, kun tankkausletku on vielä kiinni ajoneuvossa. Ajoneuvon vetysäiliön paine on noin 700 bar ja sen pitää pysyä ehjänä onnettomuustilanteessa. Vetysäiliöt testataan muun muassa ulkoisten vaarojen (iskujen, korkean lämpötilan jne.) osalta.

Standardit tekevät turvallisen tulevaisuuden

Elektrolyyserillä (vetygeneraattorilla) tuotetaan vetyä hajottamalla sähkövirran avulla vettä. Elektrolyyserin standardeja valmistellaan parhaillaan eri käyttösovelluksiin. Standardeissa määritellään vaatimukset elektrolyyserin rakenteelle, toiminnalle ja turvallisuudelle.

Kaikkiin edellä mainittuihin vedyn käyttötilanteisiin on annettu tai tullaan antamaan ohjeita standardeissa. Kun siis vetyjärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan standardien ja ohjeiden mukaan, olemme turvassa. Syystäkin voin suositella suomalaisille asiantuntijoille osallistumista näiden kansainvälisten standardien valmisteluun.

Virpi Nummisalo

Kirjoittaja työskentelee standardoinnin asiantuntijana SFS:ssä.