Siirry sisältöön

Liikenne ja logistiikka

Liikenteen ja logistiikan standardit käsittelevät kuljetusta, ajoneuvoja, raideliikennetekniikkaa, laivanrakennusta sekä pakkauksia ja jakelua. Standardinmukaiset kontit ja kuormalavat ovat osoittaneet hyötynsä. Uudenlaisia standardeja tarvitaan älyliikenteelle ja liikenteen ympäristövaikutusten hallintaan.

Pakkaukset suojaavat tuotetta ja kuluttajaa

Turvallisuus, luotettavuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä seikkoja pakkauksissa, ja näiden rinnalle ovat viime vuosina nousseet ympäristöseikat, pakkausten biohajoavuus ja kierrätettävyys. Kaikkien edellä mainittujen ominaisuuksien toteutuminen pakkausten suunnittelussa helpottuu standardien avulla.

Standardit myös auttavat noudattamaan säädöksiä, joita on esimerkiksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleville pakkauksille ja vaarallisten aineiden kuljetukselle.

Yhdenmukaiset kontit, kuormalavat ja säiliöt laskevat kustannuksia

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen mantereelta toiselle on lisännyt yhdenmukaisen toiminnan ja vaatimusten tarvetta. Standardinmukaiset kontit ja kuormalavat ovat laskeneet kuljetuskustannuksia.

Kuormalavojen standardinmukaiset mitat ja ominaisuudet helpottavat logistiikkaa. Standardeissa määritellään teknisiä ominaisuuksia ja testaukset kuormalavoille ja niiden kanssa käytettäville tarvikkeille. Standardien noudattaminen laskee sekä lavojen valmistuksen että tavaraliikenteen kustannuksia.

Standardit tuovat turvaa vaarallisten aineiden kuljetukseen, kun kuljetukset hoidetaan standardinmukaisissa säiliöissä. Standardeja on olemassa säiliöiden suunnittelulle, rakenteille, tarkastuksille ja testaukselle.

Toimivia ja turvallisia liikennejärjestelmiä

Älyliikenteen standardien tarkoitus on lisätä liikenneturvallisuutta ja parantaa palveluja. Standardeilla pyritään takaamaan eri liikennejärjestelmien yhteentoimivuus ja tiedon käytettävyys paikkatietopalveluissa, esimerkiksi liikennetiedotteissa ja vaihtoehtoisten reittien tarjoamisessa. Alan standardointiin kuuluvat myös automaattisten ajoneuvojen testaukset, ohjelmistojen päivitykset, tietoturva ja kyberturvallisuus.

Kuljetusliikkeiden johtamiseen ja liikenneturvallisuuden lisäämiseen saa apua tieliikenneturvallisuuden hallintajärjestelmästä.

Standardeja kaikentyyppisille kulkuneuvoille

Kulkuneuvojen standardit koskevat turvallisuutta sekä ajoneuvojen ja niiden varusteiden yhteensopivuutta ja vaihdettavuutta. Standardeihin on koottu terminologia ja testimenetelmiä, joilla arvioidaan monipuolisesti ajoneuvoja ja veneitä sekä niiden varusteita. Liikennöintiin liittyvien standardien lisäksi on olemassa standardeja matkailuautoille ja -vaunuille, joissa keskitytään parantamaan autojen asumiskäytön turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Standardit koskevat ajoneuvojen lisäksi niiden operointia ja järjestelmiä. Standardit kattavat kaikentyyppiset kulkuneuvot, kuten

  • mopot, moottoripyörät
  • henkilöautot, sähköautot ja muut moottoriajoneuvot
  • perävaunut, puoli- ja kevytperävaunut
  • nivelajoneuvot ja yhdistelmäajoneuvot
  • huviveneet
  • meri- ja sisävesilaivat
  • junat ja muut raidekulkuneuvot
  • ilma-alukset ja avaruusalukset.