Siirry sisältöön

Avainsana: Liikenne ja logistiikka

27.11.2020

Jakeluasemat muutoksen edessä

Artikkeli
Polttonesteiden jakeluasemien turvallisuus ei ole aivan yksioikoinen asia. Tankkaamisen on oltava turvallista eikä ympäristölle saa koitua ongelmia. Jakeluasemien rakennetta ja toimintaa määritelläänkin lainsäädännöllä. Yksityiskohtaiset turvallisuus- ja ympäristövaatimukset on puolestaan kirjattu standardeihin.

Liikenne ja logistiikka

Sivu
Liikenteen ja logistiikan standardit käsittelevät kuljetusta, ajoneuvoja, raideliikennetekniikkaa, laivanrakennusta sekä pakkauksia ja jakelua. Standardinmukaiset kontit ja kuormalavat ovat osoittaneet hyötynsä. Uudenlaisia standardeja tarvitaan älyliikenteelle ja liikenteen ympäristövaikutusten hallintaan.
1.11.2019

Ketjun lenkit koetuksella

Artikkeli
Autot ja autoilu muuttuvat vinhaa vauhtia, ja autonvalmistajien hankintaketjut seuraavat perässä. Miten käy perinteisille toimittajille ja pystyvätkö uudet ja ketterät toimijat vastaamaan autoteollisuuden tiukkoihin vaatimuksiin?
30.1.2019

Ympäristötekijät vaikuttavat voimakkaasti öljy- ja biopolttoainealaan – standardoinnista vastaa nyt Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Artikkeli
Öljy- ja biopolttoainealan standardointi siirtyi vuoden 2019 alusta Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n vastuulle, kun siitä aiemmin vastannut Öljy- ja biopolttoaineala ry lopetti toimintansa. Siirron myötä SFS:n vastuulle on tullut muiden muassa öljytuotteiden, öljyteknologian, öljyn ja kaasun käyttölaitteiden ja säiliöiden standardointi. Myös vaihtoehtoisten energialähteiden kuten aurinkoenergian standardointi kuuluu tähän kokonaisuuteen. Alalla on yli 700 voimassa olevaa standardia.
7.11.2018

Kontti kutisti maailmaa

Artikkeli
Rahtiliikenne maailman merillä räjähti kasvuun 1960-luvulla – standardoitujen rahtikonttien ansiosta. Tavaraa voitiin yhtäkkiä kuljettaa maapallon toiselle puolelle aiempaa huomattavasti edullisemmin. Ennen konttiaikaa kuljetusten kustannukset saattoivat lohkaista tavaran hinnasta jopa neljänneksen.