Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit / Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Rakentaminen

SFS/SR 154 Kaasun ja öljyn käyttölaitteet ja laitteistot

Ryhmä seuraa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien neste- ja maakaasulaitteiden ja -laitteistojen sekä öljylämmittimien ja -polttimien standardisointia. Osallistumalla ryhmän toimintaan saat tietoa kaasulaitteille ja laitteistoille asetetuista teknisistä vaatimuksista ja testauksista.

Standardisoinnin hyödyt

Kaasulaitteita on runsaasti käytössä Suomessa. Laitteiden käyttäjäkunta koostuu niin yrityksistä kuin yksityishenkilöistä. Ryhmän työ painottuu standardien valmistelun seuraamiseen ja kommentointiin ja erityisesti Suomen olosuhteista aiheutuviin erityisvaatimuksiin, kuten laitteiden toimivuuteen kylmissä olosuhteissa.

Esimerkiksi matkailuajoneuvojen nestekaasulaitteistoja koskevat vaatimukset (suunnittelu, materiaalit, tiiviyskokeet jne.) määritellään standardissa SFS-EN 1949 Nestekaasulaitteistojen asentaminen matkailuajoneuvoihin ja muihin asumistarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin.

Standardeihin liittyvä lainsäädäntö

Kaasulaitteiden tulee täyttää EU:n ns. kaasulaiteasetuksen (EU/2016/426) vaatimukset. Tukes ylläpitää listaa näiden kaasulaitteiden standardeista.

Kenen kannattaa osallistua?

Standardisointiin osallistumisesta hyötyvät nestekaasua ja maakaasua polttoaineena käyttävien laitteiden ja laitteistojen valmistajat, maahantuojat ja jakelijat sekä näiden testauspalveluja tarjoavat yritykset. Lisäksi laitteiden ja laitteistojen vaatimustenmukaisuutta valvovien viranomaisten tulee tuntea alansa standardit.

Ryhmään osallistuminen on maksullista.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 106
Large kitchen appliances using gaseous fuels
CEN/TC 109
Central heating boilers using gaseous fuels
CEN/TC 180
Decentralized gas heating
CEN/TC 181
Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 236
Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products
CEN/TC 237
Gas meters
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 286
Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 299
Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.
CEN/TC 46
Fireplaces for liquid fuels
CEN/TC 47
Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing
CEN/TC 48
Domestic gas-fired water heaters
CEN/TC 49
Gas cooking appliances
CEN/TC 58
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
CEN/TC 62
Independent gas-fired space heaters
ISO/TC 161
Controls and protective devices for gas and/or oil
ISO/TC 291
Domestic gas cooking appliances

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi