Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit / Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Rakentaminen

SFS/SR 154 Kaasun ja öljyn käyttölaitteet sekä nestekaasulaitteistot

Ryhmä seuraa teollisuudessa ja kotitalouksissa käytettävien neste- ja maakaasulaitteiden ja -laitteistojen, nestekaasupullojen ja -säiliöiden ja niiden varusteiden sekä öljylämmittimien ja öljypolttimien standardointia. Osallistumalla ryhmän toimintaan saat tietoa näiden teknisistä vaatimuksista ja testauksista.

Standardoinnin hyödyt

Kaasulaitteita on runsaasti käytössä Suomessa. Laitteiden käyttäjäkunta koostuu niin yrityksistä kuin yksityishenkilöistä. Ryhmän työ painottuu standardien valmistelun seuraamiseen ja kommentointiin ja erityisesti Suomen olosuhteista aiheutuviin erityisvaatimuksiin, kuten laitteiden toimivuuteen kylmissä olosuhteissa.

Esimerkiksi matkailuajoneuvojen nestekaasulaitteistoja koskevat vaatimukset (suunnittelu, materiaalit, tiiviyskokeet jne.) määritellään standardissa SFS-EN 1949 Nestekaasulaitteistojen asentaminen matkailuajoneuvoihin ja muihin asumistarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin.

Nestekaasupullojen- ja säiliöiden suunnittelu, valmistus, tarkastukset ja testaukset tulee tehdä standardien mukaisesti. Esimerkiksi kaasupullojen tarkastusmenettelyt määritetään standardissa SFS-EN 1440 LPG equipment and accessories. Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders. Periodic inspection. Standardien mukaiset pullot ja säiliöt eivät vuoda ja kestävät ulkopuolista rasitusta.

Standardeihin liittyvä lainsäädäntö

Kaasulaitteiden tulee täyttää EU:n ns. kaasulaiteasetuksen (EU/2016/426) vaatimukset. Tukes ylläpitää listaa näiden kaasulaitteiden standardeista.

Osa nestekaasupulloja ja -säiliöitä koskevista standardeista on hyväksytty viitestandardiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun kansainväliseen sopimukseen (ADR-sopimus).

Kenen kannattaa osallistua?

Standardointiin osallistumisesta hyötyvät

  • nestekaasua ja maakaasua polttoaineena käyttävien laitteiden ja laitteistojen valmistajat, maahantuojat ja jakelijat sekä näiden testauspalveluja tarjoavat yritykset
  • laitteiden ja laitteistojen vaatimustenmukaisuutta valvovat viranomaiset, joiden tulee tuntea alansa standardit
  • nestekaasupullojen, -säiliöiden ja niiden varusteiden valmistajat, maahantuojat ja jakelijat
  • täyttölaitokset
  • asennus- ja huoltoliikkeet
  • tarkastuslaitokset

Ryhmään osallistuminen on maksullista.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 106
Large kitchen appliances using gaseous fuels
CEN/TC 109
Central heating boilers using gaseous fuels
CEN/TC 180
Decentralized gas heating
CEN/TC 181
Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 236
Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products
CEN/TC 237
Gas meters
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 286
Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 299
Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.
CEN/TC 46
Fireplaces for liquid fuels
CEN/TC 47
Atomizing oil burners and their components - Function - Safety - Testing
CEN/TC 48
Domestic gas-fired water heaters
CEN/TC 49
Gas cooking appliances
CEN/TC 58
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
CEN/TC 62
Independent gas-fired space heaters
ISO/TC 161
Controls and protective devices for gaseous and liquid fuels
ISO/TC 291
Domestic gas cooking appliances

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi