Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit

SFS/SR 102 Mittayksiköt

SFS/SR 102 toimii asiantuntijaryhmänä, joka ohjaa ja edistää mittayksiköihin ja suureisiin liittyvää standardisointia Suomessa sekä osallistuu alan kansainväliseen standardisointiin.

Standardisointiryhmä edistää mittayksiköt ja suureet -toimialaa

SFS/SR102 osallistuu suureisiin ja mittayksiköihin liittyvään kansainväliseen standardisointiin sekä ohjaa ja edistää toimialansa standardisointia Suomessa. Ryhmän tehtävänä on myös toimia kansallisena asiantuntijaelimenä suureisiin ja mittayksiköihin ja niiden terminologiaan liittyvissä asioissa.

Merkittävin standardisarja ryhmän toimialalla on ISO 80000 Suureet ja yksiköt. Standardisointiryhmä huolehtii myös tarvittavien kansallisten SFS-standardien laadinnasta sekä vastaa SI-oppaan ylläpidosta.

Osallistumalla pysyt ajan tasalla

Standardisointiryhmässä saat aina ensikäden tietoa standardeista. Osallistumalla SFS/SR102 Mittayksiköt -ryhmään pääset seuraamaan alan standardisointia ja vaikuttamaan siihen.

Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 12
Quantities and units

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi