Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 305 Opetusteknologia

Opetusteknologian standardisoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskelussa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Opetukselliset tavoitteet ja opetusmateriaalien sisällöt eivät kuulu standardisoinnin piiriin.

Standardeilla lisätään löydettävyyttä, saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta

Standardisoinnin piiriin kuuluvat oppimateriaalit ja niiden hallintajärjestelmät, oppimisalustat ja opetuksen hallintajärjestelmät sekä opetustietojen siirtäminen ja jakaminen.

Standardisoinnin avulla pyritään muun muassa edesauttamaan oppimateriaalien löytämistä, jakamista ja yhteiskäyttöisyyttä. Erityisesti erilaisten oppijoiden opetusteknologian esteetön käyttö on yksi opetusteknologian standardisoinnin painopistealueista.

Tällä hetkellä standardeja laaditaan esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • liikkuvuus ja mobiiliteknologiat
  • älykkään luokkahuoneen konseptuaalinen malli
  • metadatamalli verkko-oppimisen fasilitaattoreille
  • käytettävyyden termistö

Osallistu, seuraa ja vaikuta

Standardisointiryhmä SFS/SR 305 toimii opetusteknologian standardisoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa sekä kansainvälisesti.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 353
Technologies supporting education and learning processes
ISO/IEC JTC 1/SC 36
Information technology for learning, education and training

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Meri Valtiala

meri.valtiala@sfs.fi