Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 305 Opetusteknologia

Opetusteknologian standardoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskelussa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Opetukselliset tavoitteet ja opetusmateriaalien sisällöt eivät kuulu standardoinnin piiriin.

Standardeilla lisätään löydettävyyttä, saavutettavuutta ja yhteentoimivuutta

Standardoinnin piiriin kuuluvat oppimateriaalit ja niiden hallintajärjestelmät, oppimisalustat ja opetuksen hallintajärjestelmät sekä opetustietojen siirtäminen ja jakaminen.

Standardoinnin avulla pyritään muun muassa edesauttamaan oppimateriaalien löytämistä, jakamista ja yhteiskäyttöisyyttä. Erityisesti erilaisten oppijoiden opetusteknologian esteetön käyttö on yksi opetusteknologian standardoinnin painopistealueista.

Tällä hetkellä standardeja laaditaan esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • liikkuvuus ja mobiiliteknologiat
  • älykkään luokkahuoneen konseptuaalinen malli
  • metadatamalli verkko-oppimisen fasilitaattoreille
  • käytettävyyden termistö

Osallistu, seuraa ja vaikuta

Standardointiryhmä SFS/SR 305 toimii opetusteknologian standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa sekä kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 353
Technologies supporting education and learning processes
ISO/IEC JTC 1/SC 36
Information technology for learning, education and training
ISO/TC 232
Education and learning services

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Meri Valtiala

meri.valtiala@sfs.fi