Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 223 Palvelut – yleinen standardisointi

Ryhmä osallistuu horisontaalisten palvelujen eurooppalaiseen standardisointiin, jonka tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa, lisätä ja helpottaa kansalliset rajat ylittävää palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Ryhmä seuraa myös maailmanlaajuista (ISO) horisontaalisten palvelujen (Services in General) standardisointia.

Standardisoinnilla yhteiset markkinat palveluille Euroopassa

Standardisointiryhmä seuraa yleistä palvelujen standardisointia ja siitä muun muassa Euroopan komissiossa käytävää keskustelua. Se osallistuu eurooppalaisen CENin standardisointityöhön ja haluaa toimillaan varmistaa, että standardien laadinnassa huomioidaan Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Eurooppalaisen yleisen eli horisontaalisten palvelujen standardisoinnin tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa yhteiset eurooppalaiset markkinat palveluille. Standardit auttavat yhtenäistämään palvelujen sisältöjä ja vertailemaan eri maiden tarjoamia palvelusisältöjä toisiinsa. Standardit tarjoavat käytettäväksi muun muassa tarjouspyyntö- ja tarjouspohjamalleja.

Osallistu ja vaikuta

SFS/SR 223 on yleisen palvelujen standardisoinnin kansallinen asiantuntijaryhmä, joka seuraa palvelujen standardisointia ja vaikuttaa lähinnä alan eurooppalaiseen standardisointiin.
SFS/SR 223 on suomalainen vastinryhmä CENin komiteoille CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services sekä CEN/TC 461 Public Procurement.

Osallistumalla standardisointiryhmän työhön voit olla mukana varmistamassa suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen, -periaatteiden ja erityispiirteiden huomioinnin eurooppalaisessa ja kansainvälisessä horisontaalisten palvelujen standardisoinnissa. Näin varmistetaan, että yleiset palvelujen standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Ryhmään SFS/SR 223 osallistumisen hyötyjä

Osallistumalla standardisointiryhmään pääset verkostoitumaan alasi muiden suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja vertailemaan muiden organisaatioiden toimintatapoja. Saat syvällistä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä viimeisimmät tiedot tulevista standardeista. Ryhmässä saat myös mahdollisuuden vaikuttaa työohjelmaan.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 447
Horizontal standards for the provision of services

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi