Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 223 Palvelut – yleinen standardointi

Ryhmä osallistuu horisontaalisten palvelujen eurooppalaiseen standardointiin, jonka tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa, lisätä ja helpottaa kansalliset rajat ylittävää palvelujen tarjontaa ja käyttöä. Ryhmä seuraa myös maailmanlaajuista (ISO) horisontaalisten palvelujen (Services in General) standardointia.

Standardoinnilla yhteiset markkinat palveluille Euroopassa

Standardointiryhmä seuraa yleistä palvelujen standardointia ja siitä muun muassa Euroopan komissiossa käytävää keskustelua. Se osallistuu eurooppalaisen CENin standardointityöhön ja haluaa toimillaan varmistaa, että standardien laadinnassa huomioidaan Suomen mahdolliset erityispiirteet.

Eurooppalaisen yleisen eli horisontaalisten palvelujen standardoinnin tarkoituksena on osaltaan mahdollistaa yhteiset eurooppalaiset markkinat palveluille. Standardit auttavat yhtenäistämään palvelujen sisältöjä ja vertailemaan eri maiden tarjoamia palvelusisältöjä toisiinsa. Standardit tarjoavat käytettäväksi muun muassa tarjouspyyntö- ja tarjouspohjamalleja.

Osallistu ja vaikuta

SFS/SR 223 on yleisen palvelujen standardoinnin kansallinen asiantuntijaryhmä, joka seuraa palvelujen standardointia ja vaikuttaa lähinnä alan eurooppalaiseen standardointiin. SFS/SR 223 on suomalainen vastinryhmä CENin komiteoille CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services sekä CEN/TC 461 Public Procurement.

Osallistumalla standardointiryhmän työhön voit olla mukana varmistamassa suomalaisten organisaatioiden toimintatapojen, -periaatteiden ja erityispiirteiden huomioinnin eurooppalaisessa ja kansainvälisessä horisontaalisten palvelujen standardoinnissa. Näin varmistetaan, että yleiset palvelujen standardit ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä myös Suomessa.

Ryhmään SFS/SR 223 osallistumisen hyötyjä

Osallistumalla standardointiryhmään pääset verkostoitumaan alasi muiden suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ja vertailemaan muiden organisaatioiden toimintatapoja. Saat syvällistä tietoa standardien sisällöstä ja hyödynnettävyydestä sekä viimeisimmät tiedot tulevista standardeista. Ryhmässä saat myös mahdollisuuden vaikuttaa työohjelmaan.

Standardointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 447
Horizontal standards for the provision of services

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi