Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikka on laaja alue, joka kehittyy nopeasti. Standardeilla on kehityksessä merkittävä rooli. Standardisointiryhmässä pääset vaikuttamaan alan eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointiin.

Standardisointi kattaa laajan alueen laitteiden yhteentoimivuudesta tietoturvallisuuteen

Terveydenhuollon tietotekniikan standardit liittyvät muun muassa organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon ja tietomalleihin, tietoturvallisuuteen, laitteisiin ja yhteentoimivuuteen, genomiikkaan, tekoälyyn sekä termistöön ja semantiikkaan.

Standardisoinnin kohteena ovat muun muassa

 • Lääkinnälliset laitteet
  Useiden lääkinnällisten laitteiden tulee täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) vaatimukset. Asetuksen vaatimusten täyttämisessä standardeilla on keskeinen rooli. Myös laitteiden rajapinnat ovat laajasti standardisoituja.
 • Potilastiedot
  Standardeja liittyy potilastietojen tallentamiseen ja siirtoon.
 • Terveydenhuollon IT-järjestelmät
  Terveydenhuollon IT-järjestelmien riskienhallintaan sekä turvallisuuteen liittyy useita standardeja.
 • Termit ja semantiikka
  Terveydenhuollon tietotekniikan termeille ja semantiikalle on useita standardeja.
 • Genomiikka ja tekoäly
  Genomiikka sekä tekoälyn soveltaminen terveydenhuollon tietotekniikassa ovat uusimpia standardisointialueita.

Osallistu, seuraa ja vaikuta

SFS/SR 301 toimii terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Standardisointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 251
Health informatics
ISO/TC 215
Health informatics
ISO/TC 215/SC 1
Genomics Informatics

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Mikko Huttunen

mikko.huttunen@sfs.fi