Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Rakentaminen / Suomalainen standardointi / Turvallisuus / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/TR 002 Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminta

Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminnasta alettiin valmistella uutta standardia vuonna 2021. Standardia SFS 3352:2014+A1:2020 Palavien nesteiden jakeluasema päivittävä työryhmä päätti poistaa pesu- ja huoltotoimintaa koskevat kohdat standardista, koska ne eivät ole standardin otsikon mukaista palavien nesteiden jakelutoimintaa.

Pesu- ja huoltotoimintaa harjoittavat myös muut kuin jakeluasemayritykset. Nämä yritykset eivät sovella muuten toiminnassaan nk. jakeluasemastandardia. Pesu- ja huoltotoiminnalle on ympäristövaikutusten ja työturvallisuuden takia syytä antaa omassa standardissa tekniset ohjeet, joita sovelletaan jatkossa myös jakeluasemayritysten ulkopuolella.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminta / E799 - EI
Standardia sovelletaan ajoneuvojen:
- pesu- ja huoltohallien rakenteeseen
- pesu- ja huoltohallien jätevesien hallintaan
- pesukemikaalien varastointiin ja käyttöön

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi