Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Rakentaminen / Suomalainen standardointi / Turvallisuus / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/TR 002 Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminta

Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminnasta alettiin valmistella uutta standardia vuonna 2021. Standardia SFS 3352:2014+A1:2020 Palavien nesteiden jakeluasema päivittävä työryhmä päätti poistaa pesu- ja huoltotoimintaa koskevat kohdat standardista, koska ne eivät ole standardin otsikon mukaista palavien nesteiden jakelutoimintaa.

Pesu- ja huoltotoimintaa harjoittavat myös muut kuin jakeluasemayritykset. Nämä yritykset eivät sovella muuten toiminnassaan nk. jakeluasemastandardia. Pesu- ja huoltotoiminnalle on ympäristövaikutusten ja työturvallisuuden takia syytä antaa omassa standardissa tekniset ohjeet, joita sovelletaan jatkossa myös jakeluasemayritysten ulkopuolella.

Osallistuminen työryhmään on maksutonta ja avointa kaikille tahoille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Ajoneuvojen pesu- ja huoltotoiminta / E799 - EI
Standardia sovelletaan ajoneuvojen:
- pesu- ja huoltohallien rakenteeseen
- pesu- ja huoltohallien jätevesien hallintaan
- pesukemikaalien varastointiin ja käyttöön

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi