Siirry sisältöön
Aihealueet: Tekstiiliala

SFS/SR 177 Älytekstiilit

Älytekstiilien standardeilla varmistetaan, että tuotteet ovat valmiita markkinoille ja ne läpäisevät vaatimuksenmukaisuutta arvioivat testit. Älytekstiilit ovat kasvava standardoinnin alue.

Älytekstiileissä yhdistyy kaksi erilaista materiaalia, jolloin vaatimukset sekä tekstiileille ja elektroniikalle korostuvat.

Standardointiryhmä SFS/SR 177 seuraa kansainvälisten älytekstiilien standardointia tekstiilinäkökulmasta olemalla mukana tekstiilikomiteoiden työryhmissä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Elektroniikan näkökulmasta älytekstiilejä standardoidaan IEC:n komiteassa TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies, jonka työhön pääsee mukaan SESKOn kautta.

Standardinmukaiset älytekstiilit ovat toimivia ja turvallisia

Älytekstiilit ovat yleistymässä ja standardeilla pyritään takaamaan tuotteiden markkinoille pääsy ja niiden asianmukainen testaus. Älytekstiileissä haasteena voi olla tekstiileissä olevalle elektroniikalle epäotollinen ympäristö – elektroniikan on esimerkiksi kestettävä hikeä ja pesua. Omanlaisia haasteita on myös tulelta ja kuumuudelta suojaavilla älykkäillä tekstiileillä; myös niille laaditaan standardeja.

Tulemalla mukaan ryhmän toimintaan sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin ja olemassa oleviin standardeihin kansainvälisellä tasolla. Ryhmään osallistuminen on maksullista.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 248/WG 28
Thermoregulatory properties of textiles and textile products
CEN/TC 248/WG 31
Smart textiles and electronic textiles
ISO/TC 38/WG 32
Smart textiles

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Elisa Ervasti

elisa.ervasti@sfs.fi