Siirry sisältöön
Aihealueet: Rakentaminen / Suomalainen standardointi

RTT/SR 003 Betoni CEN/TC 51 ja CEN/TC 104

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 104
Concrete and related products
CEN/TC 104/SC 1
Concrete - Specification, performance, production and conformity
CEN/TC 104/SC 2
Execution of concrete structures
CEN/TC 104/SC 3
Admixtures for concrete
CEN/TC 104/SC 8
Protection and repairs of concrete structures
CEN/TC 51
Cement and building limes

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista ja rakenneosista. Standardin SFS-EN 13791 käyttö Suomessa / E980 - SFS 7508:2021
Tässä kansallisessa soveltamisstandardissa annetaan Suomessa sijaitsevien paikallavalettujen betonirakenteiden ja betonielementtien betonin puristuslujuuden arviointiin standardia SFS-EN 13791 täydentäviä sääntöjä ja viittauksia. Betonin ja betonielementtien normaaliin laadunvalvontaan liittyvä puristuslujuuden vaatimuksenmukaisuuden arviointi ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat normaalipainoiset betonit (2000-2600 kg/m3). Soveltamisalaan eivät kuulu porakoekappaleet, joiden halkaisija on < 75 mm tai joiden pituuden ja halkaisijan nimellissuhde on muu kuin 1:1.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

http://www.rt.fi/standardointi

Ari Mantila

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi