Siirry sisältöön
Aihealueet: Rakentaminen / Suomalainen standardointi

RTT/SR 017 Betonivalmisosat CEN/TC 229

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 229
Precast concrete products

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Betonivalmisosilta (Pilari- ja palkkielementit, ripalaatat, kuorilaatat, perustuselementit, portaat ja seinäelementit) eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot. / E393 - SFS 7026
-
Betonimuottiharkoille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot / E892 - SFS 7018
Tämä standardi on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 15435 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi, jossa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille normaalipainoisesta betonista tai kevytkiviainesbetonista valmistetuille muottiharkoille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

http://www.rt.fi/standardointi

Tuuli Kunnas

tuuli.kunnas@rakennusteollisuus.fi