Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit

Alueen standardointi kattaa henkilötunnistukseen liittyviä kortteja, laitteita ja biometriikan tekniikoita ja laitteita. Suomesta osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen työhön.

Henkilöiden ja laitteiden tunnistamisen standardointia

Biometrisen tunnistamisen standardoinnin merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi sen myötä, kun henkilön tunnistamisessa on alettu yhä useammin käyttää mobiilitekniikkaa. Biometriikka tarkoittaa henkilön fysiologisten ominaisuuksien tai käyttäytymiseen liittyvien erityispiirteiden teknistä mittaamista.

Niin ikään korttialan standardit ovat perinteisesti liittyneet usein tunnistamiseen, mutta IoT:n yleistymisen myötä voi olla kyse myös laitteiden tunnistamisesta. Tällä hetkellä tekeillä on standardeja esimerkiksi ajokorteille, biometristen tunnisteiden käyttämiselle henkilökorteissa ja muissa tunnistusvälineissä sekä dronejen tunnistamiseen ja luvitukseen.

Aika, jolloin henkilöllisyyttä todistettiin fyysisillä lupa-asiakirjoilla, oikeuksia todistettiin paperisin luvin ja henkilötunnuksen lausumisella palvelut aukesivat, on päättymässä. Jatkossa asiakkaita ei enää tunnisteta manuaalisesti ja biografisin tiedoin. Systeeminen muutos, jossa asiakas tunnistetaan ensisijaisesti biometrisin tunnistein ja automatiikkaa hyödyntäen, on jo alkanut.

Christoffer Bonn, teknologiapäällikkö, Maahanmuuttovirasto, standardointiryhmän SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit puheenjohtaja

Biometriikan standardoinnista on etua sekä kaupallisille toimijoille että julkishallinnolle. Standardeja tarvitaan, jotta kaupallisissa sovelluksissa pystytään parhaalla mahdollisella tavalla hyötymään tekoälypohjaisista algoritmeista. Kansainvälisesti yhtenä tavoitteena on saada yhdenmukaiset säädökset biometriikan käytölle, mikä edistäisi turvallisuusalan yhteistyötä ja esimerkiksi rajavalvontaa.

Suomalaiset työstävät kuvausdatan standardeja

Suomalaiset asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti kansainväliseen työhön, esimerkiksi kokovartalokuvauksen ja askelluksen kuvausdatan standardointiin. Uusimpia kansainvälisiä standardoinnin aiheita ovat mm. mobiilirekisteriote. Myös mobiiliajokortin standardointi jatkuu yhä. Euroopassa tehdään tällä hetkellä lähdeasiakirjojen standardia, jossa on tarkoitus yhdenmukaistaa syntymä- ja kuolintodistukset.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 224
Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment
ISO/IEC JTC 1/SC 17
Cards and security devices for personal identification
ISO/IEC JTC 1/SC 37
Biometrics

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi