Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Maatalous ja elintarvikkeet

SFS/SR 209 Elintarvikeanalytiikka

Ryhmä vastaa elintarvikkeiden analyysimenetelmien standardoinnista. Kehittyvät laboratoriomenetelmät vaativat ajantasaisia standardeja, ja osallistumalla ryhmän toimintaan saat tietoa uusimmista ja tulevista standardeista.

Standardoinnilla yhtenäistetään valvontamenetelmiä

Elintarvikeanalytiikan standardointityö on jaettu aihealueittain mikrobiologisten, kemiallisten ja aistinvaraisten arviointimenetelmien työryhmille.

Työn painopiste on viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa tarvittavien menetelmien kehittämisessä. Valvonnan harmonisointi eli yhdenmukaistaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja siihen tarvitaan yhtenäisiä kemiallisen, mikrobiologisen ja aistinvaraisen analytiikan standardimenetelmiä.

Osallistumisen hyödyt

Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, että kehitettävät standardit ovat järkeviä ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Ryhmässä pysyt myös perillä uusimmasta tiedosta, ja muuttuvat ja kehittyvät laboratoriokäytännöt ja menettelyt vaativatkin ajan hermolla pysymistä.

Valvovalle viranomaiselle on tärkeää, että valvonnassa käytetään toimivia standardeja ja että standardimuutokset voidaan huomioida riittävän ajoissa myös toiminnassa ja koulutuksessa.

Ryhmän jäsenyys on maksullinen muille paitsi Ruokaviraston määrittelemille tahoille.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 275
Food analysis - Horizontal methods
CEN/TC 302
Milk and milk products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 307
Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 327
Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis
CEN/TC 338
Cereal and cereal products
CEN/TC 460
Food Authenticity
CEN/TC 463
Microbiology of the food chain
ISO/TC 34/SC 12
Sensory analysis
ISO/TC 34/SC 9
Microbiology

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Elisa Ervasti

elisa.ervasti@sfs.fi