Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen / Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 218 Finanssiala

Standardointiryhmä koordinoi suomalaisten osallistumista finanssialan kansainväliseen standardointiin. Ryhmän vastuulle kuuluu myös sähköisen laskutuksen eurooppalainen standardointi.

Globaaleja standardeja finanssipalveluille

ISO-standardointi kattaa pankkitoimintaan, arvopapereihin sekä muihin finanssialan palveluihin liittyvät standardit. Ryhmän vastuulle kuuluu muun muassa standardi ISO 20022 Financial services – Universal financial industry message scheme ja siihen liittyvät sanomakuvaukset.

Eurooppalaiset standardit sähköiseen laskutukseen

Suomi on osallistunut aktiivisesti sähköisen laskutuksen eurooppalaiseen standardointityöhön. EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki astui kokonaisuudessaan voimaan huhtikuussa 2020. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja joka noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia.

Sähköisten kuittien standardia ei vielä ole. Suomen aloite sähköisestä kuitista (eKuitista) hyväksyttiin keväällä 2020.

Seuraa ja vaikuta

SFS/SR 218 toimii finanssialan standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan alan maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 434
Electronic Invoicing
CEN/TC 440
Electronic Public Procurement
ISO/TC 68
Financial services
ISO/TC 68/SC 2
Financial Services, security
ISO/TC 68/SC 8
Reference data for financial services
ISO/TC 68/SC 9
Information exchange for financial services

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sirpa Sipola

sirpa.sipola@sfs.fi