Siirry sisältöön
Aihealueet: Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/SR 215 Ilmanlaatu

Standardoinnilla luodaan yhtenäisiä ja luotettavia menetelmiä ilmanlaadun mittaamiseen. Kohteita on monia: päästöt, ulkoilman epäpuhtaudet, sisäilman ja työpaikan ilman laatu sekä säämuuttujat. Osallistumalla standardointiryhmään pysyt ajan tasalla menetelmistä ja niiden kehityksestä.

Yhtenäiset menetelmät, vertailukelpoiset tulokset

Standardeilla on keskeinen sija EU:n ilmansuojelulainsäädännön toimeenpanossa. Standardit tarjoavat yhtenäiset menetelmät ilmanpäästöjen ja ulkoilman epäpuhtauksien määrittämiseen Euroopan alueella, näin myös mittaustulokset ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia.

Standardin mukaisia testimenetelmiä käytetään laajasti myös sisäilmatutkimuksissa.
Standardointi toimii siltana tutkimuksen ja markkinoiden välillä, ja tämä rooli on viime vuosina edelleen vahvistunut ilmansuojelun ja ilmanlaadun alalla. Standardoinnin avulla edistetään tutkimustulosten ja innovaatioiden hyödyntämistä ja tuotteistamista.

Tule mukaan

Ilmanlaadun standardointiryhmä koordinoi suomalaisten osallistumista eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardointiin. Ryhmän tavoitteena on seurata standardointityötä, vaikuttaa standardien ja muiden ohjejulkaisujen laadintaan, arvioida standardointitarpeita sekä jakaa tietoa standardeista. Ryhmän jäsenenä saat ennakkotiedon uusista standardeista ja standardeihin tulevista muutoksista.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Standardointiryhmään osallistumalla varmistat, että saat ensimmäisenä tietoa työn alla olevista standardeista ja ennen kaikkea sen, että saat mahdollisuuden vaikuttaa standardien sisältöön. Olemme ryhmässämme erityisen ylpeitä siitä, että suurin osa standardeihin esittämistämme kommenteista on hyväksytty sellaisenaan standardin tekstiin. Eli voit todellakin vaikuttaa siihen, että standardit ovat ymmärrettäviä ja teknisesti hyväksyttäviä. Standardointiryhmään kuuluminen myös mahdollistaa tehokkaan verkostoitumisen Suomessa alan eri toimijoiden kesken. Ryhmässä pääset vaihtamaan ajatuksia muistakin ajankohtaisista asioista.

Tuula Pellikka, VTT, johtava tutkija, SFS/SR 215:n puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 264
Air quality
ISO/TC 146
Air quality
ISO/TC 146/SC 1
Stationary source emissions
ISO/TC 146/SC 2
Workplace atmospheres
ISO/TC 146/SC 3
Ambient atmospheres
ISO/TC 146/SC 4
General aspects
ISO/TC 146/SC 5
Meteorology
ISO/TC 146/SC 6
Indoor air

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi