Siirry sisältöön
Aihealueet: Tekstiiliala

SFS/SR 170 Nahka, jalkineet ja jalkojen suojaimet

Standardeilla jalkineiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät voivat varmistua siitä, että myytävien tuotteiden turvallisuus ja asianmukainen laatu toteutuu. Ryhmä SFS/SR 170 seuraa jalkineiden standardointia sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla.

Jalkineita standardoidaan monipuolisesti

Standardeja jalkineiden eri osille

Suurin osa jalkinestandardeista jakautuu jalkineiden osien mukaan. Standardeja on

  • pohjille
  • väli- tai sisäpohjille eli pinkopohjille
  • päällisille, vuorille ja pohjallisille
  • koroille ja kannoille
  • kanta- ja kärkikovikkeille
  • lenkkituille
  • tarvikkeille ja lisäosille.

Nahkastandardit

Nahkastandardit käsittelevät enimmäkseen testausmenetelmiä, joita ovat fysikaaliset ja mekaaniset testit, kemialliset testit sekä värinkestotestit.

Henkilönsuojainstandardit

Jalkojen henkilönsuojainstandardit jakautuvat yleisiin turva-, suoja- ja työjalkineiden vaatimuksiin sekä testausmenetelmiin. Jalkojen henkilösuojaimet ovat henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 alaisia. Henkilösuojainten lainsäädännöstä ja jalkineiden CE -merkinnästä voit lukea Työterveyslaitoksen ja Tukesin nettisivuilta.

Vaikuta jalkineiden standardeihin

Osallistumalla kansalliseen standardointiryhmään SFS/SR 170 olet osa jalkineiden asiantuntijoiden ryhmää, saat suurimmat hyödyt jalkineiden standardeista sekä helpon väylän niihin vaikuttamiseen. Osallistuminen standardointiryhmään on maksullista.

Kansainvälisten standardien kehitystyön tärkeyttä ei voida liiaksi korostaa turva- suoja- ja ammattijalkinekehityksessä. Standardien kautta saavutetaan kaikkia yhteisesti ohjaavat normit. On tärkeää osallistua ja vaikuttaa valmisteluprosessiin varmistaaksemme laadukkaiden standardien syntyminen.

Marko Ilola, Product Development Manager, Sievin Jalkine Oy, SFS/SR 170 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 161
Foot and leg protectors
CEN/TC 289
Leather
CEN/TC 309
Footwear
ISO/TC 120
Leather
ISO/TC 120/SC 2
Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3
Leather products
ISO/TC 137
Footwear sizing designations and marking systems
ISO/TC 216
Footwear
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
IULTCS
International Union of Leather Technologists and Chemists Societies

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Risto Pulkkanen

risto.pulkkanen@sfs.fi