Siirry sisältöön
Aihealueet: Tekstiiliala

SFS/SR 170 Nahka, jalkineet ja jalkojen suojaimet

Standardeilla jalkineiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät voivat varmistua siitä, että myytävien tuotteiden turvallisuus ja asianmukainen laatu toteutuu. Ryhmä SFS/SR 170 seuraa jalkineiden standardointia sekä eurooppalaisella että globaalilla tasolla.

Jalkineita standardoidaan monipuolisesti

Standardeja jalkineiden eri osille

Suurin osa jalkinestandardeista jakautuu jalkineiden osien mukaan. Standardeja on

  • pohjille
  • väli- tai sisäpohjille eli pinkopohjille
  • päällisille, vuorille ja pohjallisille
  • koroille ja kannoille
  • kanta- ja kärkikovikkeille
  • lenkkituille
  • tarvikkeille ja lisäosille.

Nahkastandardit

Nahkastandardit käsittelevät enimmäkseen testausmenetelmiä, joita ovat fysikaaliset ja mekaaniset testit, kemialliset testit sekä värinkestotestit.

Henkilönsuojainstandardit

Jalkojen henkilönsuojainstandardit jakautuvat yleisiin turva-, suoja- ja työjalkineiden vaatimuksiin sekä testausmenetelmiin. Jalkojen henkilösuojaimet ovat henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 alaisia. Henkilösuojainten lainsäädännöstä ja jalkineiden CE -merkinnästä voit lukea Työterveyslaitoksen ja Tukesin nettisivuilta.

Vaikuta jalkineiden standardeihin

Osallistumalla kansalliseen standardointiryhmään SFS/SR 170 olet osa jalkineiden asiantuntijoiden ryhmää, saat suurimmat hyödyt jalkineiden standardeista sekä helpon väylän niihin vaikuttamiseen. Osallistuminen standardointiryhmään on maksullista.

Työmme kannalta on erittäin oleellista päästä osallistumaan sekä vaikuttamaan kansainvälisten standardien kehitystyöhön. Tuotteiden käyttäjien turvallisuutta voidaan parantaa hyvin valmistelluilla standardeilla. Lisäksi voimme myös varmistaa uusimman tiedon välittymisen standardien valmistelusta sidosryhmillemme.

Mikko Hirvonen, Senior Specialist, SGS Fimko, SFS/SR 170 puheenjohtaja

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 161
Foot and leg protectors
CEN/TC 289
Leather
CEN/TC 309
Footwear
ISO/TC 120
Leather
ISO/TC 120/SC 2
Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3
Leather products
ISO/TC 137
Footwear sizing designations and marking systems
ISO/TC 216
Footwear
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
IULTCS
International Union of Leather Technologists and Chemists Societies

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Elisa Ervasti

elisa.ervasti@sfs.fi