Siirry sisältöön
Aihealueet: Rakentaminen

SFS/SR 216 Kulttuuriperinnön vaaliminen

Ryhmä vaikuttaa ja osallistuu standardointiin, jolla yhtenäistetään ja helpotetaan yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Yhteiset menetelmät kulttuuriperinnön vaalimiseen

Yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville on tärkeää. Euroopan sisällä on hyvä olla yhteiset menettelytavat ja normit tähän työhön. Standardien avulla on helpompaa vaihtaa palveluita ja kokemuksia, verrata tuloksia ja antaa raja-arvoja kulttuuriperinnön säilyttämisen saralla.

Kulttuuriperintöalalla toimii monen eri alan ammattilaisia, asiantuntijoita ja maallikoita, viranomaisia ja yhdistyksiä. Yhteisillä määritelmillä ja käytännöillä työ helpottuu ja kaikki puhuvat yhteistä kieltä. Standardit ovat yhteinen ratkaisu usein toistuviin kysymyksiin ja haasteisiin.

SFS/SR 216 toimii kulttuuriperinnön vaalimiseen liittyvän standardoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmä osallistuu ja vaikuttaa toimialansa eurooppalaiseen standardointiin, ottaa kantaa standardiehdotuksiin ja päättää vahvistettujen standardien kääntämisestä.

CEN/TC 346 laatii eurooppalaiset standardit

Kulttuuriperinnön eurooppalaisten standardien tekemisestä vastaa CEN/TC 346 Conservation of cultural heritage. Komitea työstää eurooppalaisia standardeja ja ohjeita aineellisen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Aineellinen kulttuuriperintö pitää sisällään esimerkiksi kulttuuriympäristöt, rakennukset ja julkiset museokokoelmat.

CEN/TC 346:n sateenvarjon alla laaditaan muun muassa korjausrakentamista, konservointia, valaistusta, energiatehokkuutta, historiallisia puurakenteita, pakkauksia ja kuljetusta, kokoelmien säilymisen turvaamista, sisä- ja ulkopuolisen ilmaston mittaamista sekä konservointiprosessia käsittelevät standardit. Nämä standardit ovat tärkeitä tiedonvälityksen ja -vaihdon kannalta, luonnontieteellisten tutkimusten tulosten vertailussa ja arkisen museo-, konservointi- ja restaurointityön apuna.

Tule mukaan

Jos eurooppalaisen kulttuuriperinnön säilymiseen vaikuttaminen standardoinnin keinoin kiinnostaa, tule mukaan ryhmään SFS/SR 216. Ryhmään osallistuminen on maksullista.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 346
Conservation of Cultural Heritage

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi