Siirry sisältöön
Aihealueet: Energia-ala / Kemia, bio- ja materiaalitekniikka / Kone- ja tuotantotekniikka, metallit / Liikenne ja logistiikka

SFS/SR 158 Maakaasun infrastruktuuri

Ryhmä seuraa maakaasu- ja biokaasuputkistojen, -laitteiden ja -laitteistojen sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) laitteiden ja -laitteistojen standardointia. Lisäksi ryhmä seuraa maakaasun ja biokaasun liikennekäytön standardointia.

Maakaasu ja biokaasu

Kaasuputkistojen toiminnalliset vaatimukset, kuten suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto, on esitetty standardeissa. Esimerkiksi putkistostandardin SFS-EN 15001 Kaasuputkistot. Kaasun käyttöputkistot teollisuudessa, käyttöpaineen ollessa yli 0,5 bar sekä teollisuudessa ja muualla käyttöpaineen ollessa yli 5 bar osat 1 ja 2 sisältyvät kaasuasennusten (asennus-, korjaus– ja huoltotyöt) vastuuhenkilön osaamisalueeseen ja pätevyystutkintoon.

Uusien laitosten myötä biokaasun tuotanto on kasvamassa voimakkaasti lähivuosina. Biokaasua syötetään maakaasuverkkoon ja näin ollen myös biokaasun tulee täyttää standardeissa esitetyt kaasun laatuvaatimukset.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ylläpitää maakaasua koskevien standardien luetteloa. Näitä standardeja noudattamalla katsotaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän.

LNG eli nesteytetty maakaasu

Nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalien rakentaminen Suomeen on lisännyt tarvetta seurata LNG:n standardointia. LNG:tä käytetään raskaassa liikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa.

Tule mukaan

Standardointiin osallistuminen on tärkeää maakaasun toimittajille ja biokaasun valmistajille sekä kaasulaitteiden ja -laitteistojen valmistajille, käyttäjille ja huoltajille. Lisäksi laitteiden ja laitteistojen vaatimustenmukaisuutta valvovien viranomaisten täytyy tuntea alansa standardit.

Osallistu ryhmän toimintaan, niin pysyt mukana maa- ja biokaasua koskevien standardien kehityksessä. Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 234
Gas infrastructure
CEN/TC 282
Installation and equipment for LNG
CEN/TC 326
Natural gas vehicles - Fuelling and operation
CEN/TC 408
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid
ISO/TC 193
Natural gas
ISO/TC 193/SC 1
Analysis of natural gas
ISO/TC 340
Natural gas fuelling stations

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi