Siirry sisältöön
Aihealueet: Kemia, bio- ja materiaalitekniikka

SFS/SR 203 Maanparannusaineet ja kasvualustat

Ryhmä seuraa ja osallistuu standardointityöhön, jonka tuloksena laaditut standardit toimivat alan lainsäädännön ja valvonnan työkaluina.

Toiminta kytkeytyy tiiviisti EU:n lainsäädäntöön

Standardointiryhmän SFS/SR 203 toiminta on vahvasti kytköksissä maanparannusaineiden, kasvualustojen ja kasvibiostimulanttien eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja EU:sta tuleviin standardointipyyntöihin.

Ryhmä seuraa myös lannoitelainsäädännön ja toimialan tutkimushankkeiden etenemistä. SFS/SR 203 seuraa eurooppalaisten standardointikomiteoiden CEN/TC 223 Soil improvers and growing media ja CEN/TC 455 Plant Biostimulants työtä sekä osallistuu ja vaikuttaa tarvittaessa niiden kokouksissa.

Standardit valvonnan työkaluina

Alan standardit ovat kansallisen valvontamenettelyn ja lainsäädännön työkaluja. Lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitettuja standardimenetelmiä käytetään maanparannusaineiden ja kasvualustojen vaatimuksenmukaisuuden valvonnassa sekä lannoitevalmisteiden tuoteseloste- ja omavalvontatutkimuksissa.

Tule mukaan vaikuttamaan

SFS/SR 203 Maanparannusaineet ja kasvualustat toimii alan standardoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmään osallistuminen on maksullista. Tule mukaan seuraamaan alan kehitystä ja vaikuttamaan siihen standardoinnin avulla!

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 223
Soil improvers and growing media
CEN/TC 455
Plant Biostimulants

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi