Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Suomalainen standardointi

SFS/TR 005 Nestekaasupullot ja -astiat sekä niiden venttiilit ja kierteet

Nestekaasupullojen ja -astioiden sekä niihin liittyvien venttiilien ja niiden kierteiden mitoitusta ja varusteita koskevaa uutta standardia alettiin valmistella vuonna 2022. Standardi kokoaa aiheesta annetut eurooppalaiset standardit sekä tulee kumoamaan nestekaasupulloista ja venttiileistä annettuja vanhoja suomalaisia standardeja.

Osallistuminen työryhmään on maksutonta ja avointa kaikille tahoille.

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Nestekaasupullot ja -astiat sekä niiden venttiilit ja kierteet. Mitoitus ja varusteet / E925 - SFS 2085, SFS 2086, SFS 2087
Tätä standardia sovelletaan Suomessa markkinoilla oleviin uudelleen täytettäviin teräksisiin, komposiittisiin ja alumiinisiin nestekaasupulloihin ja -astioihin. Tässä standardissa määritellään em. pullojen ja astioiden mitat sekä niihin asennettavien venttiilien ja venttiilisuojuksen kierreliitännät.

Teräksiset nestekaasupullot valmistetaan standardin SFS-EN 1442 mukaisesti. Komposiittiset nestekaasupullot valmistetaan standardin SFS-EN 12245 (SFS-EN 14427) mukaisesti. Alumiinipullot valmistetaan standardin SFS-EN 12862 (SFS-EN 13110) mukaisesti.

Hitsatut teräksiset LPG kaasuastiat valmistetaan standardin SFS-EN 14893 mukaisesti.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Virpi Nummisalo

virpi.nummisalo@sfs.fi