Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistot, tietotekniset järjestelmät ja niiden yhteydet kasvavat ja monimutkaistuvat ja tulevat yhä tärkeämmiksi käyttäjilleen ja koko yhteiskunnan toiminnalle. Standardointiryhmä vaikuttaa ja osallistuu ohjelmistotuotantoa ja järjestelmäkehitystä tukevaan standardointiin.

Standardeilla laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta

Standardointiryhmän työkohteet kattavat kaikilla IT:n sovellusalueilla tapahtuvan sovellusten kehitystyön koko elinkaarelta. Työkohteita ovat esimerkiksi ohjelmistojen laatu, elinkaariprosessit, testaus sekä arkkitehtuurit.

Uusina työkohteina ovat ketterään kehitykseen (agile) ja DevOps:iin liittyvät standardit, joille on Suomen aloitteesta perustettu oma työryhmänsä.

Järjestelmäkehitykseen ja ohjelmistotuotantoon panostamalla haetaan parempaa laatua, toimintavarmuutta ja turvallisuutta sekä tehokkaampaa järjestelmien tuotantoa ja ylläpitoa.

Osallistu seuraa ja vaikuta

SFS/SR 314 toimii ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/IEC JTC 1/SC 32
Data management and interchange
ISO/IEC JTC 1/SC 7
Software and systems engineering

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sirpa Sipola

sirpa.sipola@sfs.fi