Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika

SFS/SR 235 Online-rahapelien raportointi

Standardointiryhmä osallistuu online-rahapelien raportointiin liittyvien standardien laadintaan.

Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset raportit

Ryhmä perustettiin vuonna 2018 sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli tehnyt standardointipyynnön aiheesta. Ryhmä laatii suomalaisten kannanotot alan eurooppalaisiin standardiehdotuksiin.

Komission pyyntöön vastaava standardi (SFS-EN 17531) julkaistiin vuonna 2021. Suomalaiset osallistuivat ja vaikuttivat aktiivisesti sen tekniseen sisältöön. Standardi asettaa vaatimuksia rahapeliyhtiöiden viranomaisraportoinnille, niin että raportoitu tieto olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja vertailukelpoista.

Rahapelihaitat

Eurooppalaisessa standardointijärjestö CENissä on hyväksytty standardialoite ”Markers of harm”. Uudella standardilla pyritään parantamaan ongelmapelaamisen tunnistamista sosiaalisten, taloudellisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Ongelmapelaamisesta voivat kertoa esimerkiksi muutokset pelaajan pelikäyttäytymisessä, kuten pelaamisen nopeudessa ja pelaamiseen käytetyssä ajassa. Monia ongelmapelaamiseen viittaavia merkkejä käytetään jo nyt rahapelihaittojen tunnistamiseen, mutta toistaiseksi niistä ei ole ollut olemassa yleistä, yhteisesti määriteltyä listaa. Tähän tarpeeseen uusi standardi vastaa.

Standardointiryhmä on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 456
Online Gambling

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sirpa Sipola

sirpa.sipola@sfs.fi