Siirry sisältöön
Aihealueet: Suomalainen standardointi / Ympäristö ja kestävä kehitys

SFS/TR 001 Päästökompensaatio metsien hiilinieluilla

Työryhmä on perustettu vuonna 2021 laatimaan suomalaista SFS-standardia. Standardi koskee ilmastonmuutosta hillitsevien metsien hiilinielujen määrittämistä ja saavutettujen hillintätulosten hyödyntämistä kasvihuonekaasupäästöjen vapaaehtoisessa kompensaatiossa.

Standardissa esitetään periaatteet, vaatimukset ja ohjeet metsien hiilensidontaan perustuvien hillintätulosten määrittämiselle, seurannalle ja todentamiselle sekä hillintätulosten perusteella myönnettävien päästöhyvitysten laskennalle ja raportoinnille.

Työryhmä on avoin kaikille tahoille ja siihen osallistuminen on maksutonta

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Ilmastoyksiköiden tuottaminen metsien hiilinieluilla / E821 - EI
Tätä standardia sovelletaan hanke- ja metsäaluekohtaisten vuotuisten kumulatiivisten nettohiilensidontojen määrien arviointiin, seurantaan ja todentamiseen sekä päästöjen kumoamisedellytysten varmistamiseen.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Sari Sahlberg

sari.sahlberg@sfs.fi