Siirry sisältöön
Aihealueet: Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 304 Paikkatieto

Paikkatietoon liittyy erilaisia järjestelmiä, ja alaan liittyvät palvelut kehittyvät nopeasti. Standardointiryhmän jäsenenä pääset seuraamaan alan kansainvälistä standardointia ja ottamaan siihen kantaa.

Standardeilla yhdenmukaisuutta paikkatietoihin

Paikkatiedon standardoinnissa on monia osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi digitaaliset kartat ja paikkatiedon mallinnus ja dokumentaatio, josta on suuri hyöty muun muassa julkiselle sektorille. Standardoinnin kohteena on myös paikkatietoon liittyvä infrastruktuuri (SDI, Spatial Data Infrastructures), johon kuuluu paikkatiedon jakamiseen keskittyvät palvelut.

Paikkatietoalan standardien tavoitteena on, että paikkatietoaineistot, -palvelut ja -järjestelmät olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia.

Osallistu, seuraa ja vaikuta

SFS/SR 304 toimii paikkatietoalan standardoinnin suomalaisena asiantuntijaryhmänä. Ryhmän jäsenenä pääset osallistumaan alan eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien laadintaan ja jatkokehitykseen. Samalla voit verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Ryhmän toimiala kattaa tekniset komiteat ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics ja CEN/TC 287 Geographic Information. Suomi on ollut pitkään aktiivisesti mukana näiden molempien komiteoiden toiminnassa Maanmittauslaitoksen johdolla.

Standardointiryhmä on avoin kaikille tahoille. Ryhmässä on osallistumismaksu.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 287
Geographic Information
ISO/TC 211
Geographic information/Geomatics

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi