Siirry sisältöön
Aihealueet: Turvallisuus

SFS/SR 232 Paloilmoittimet

Ryhmässä pääset seuraamaan ja osallistumaan standardointityöhön, jonka tavoitteena on palosta johtuvien vaaratilanteiden havaitseminen ajoissa.

Ryhmä vaikuttaa eurooppalaiseen standardointiin

SFS/SR 232 toimii paloilmoittimien standardoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä.
Päähuomio standardoinnissa on eurooppalaisessa työssä. Ryhmä seuraa ja vaikuttaa paloilmoitinstandardien valmisteluun ja suomalaiset paloilmoitinasiantuntijat osallistuvat myös vikailmoitusten välitinlaitestandardin laadintaan.

Paloilmoitinlaitteiston tarkoituksena on havaita palosta johtuva vaaratilanne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, suorittaa paloilmoitus valvomassaan kiinteistössä joko akustisin tai optisin merkinannoin ja tehdä ilmoitus hätäkeskukseen pelastuslaitoksen hälyttämiseksi.

Standardit tukevat lainsäädäntöä

Paloilmoitinstandardisarjassa SFS-EN 54 on kaikkiaan 32 osaa, joista 16 on rakennustuoteasetukseen liittyviä harmonisoituja eli yhdenmukaistettuja tuotestandardeja. Palovaroittimen teknisille ominaisuuksille on annettu Suomessa vaatimukset Valtioneuvoston asetuksella ja paloilmoittimet kuuluvat pelastustoimen laitelain piiriin.

Osallistu ja vaikuta

Ryhmä on avoin kaikille aihepiirin standardoinnin seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta kiinnostuneille. Osallistuminen ryhmään on maksutonta.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 72
Fire detection and fire alarm systems
ISO/TC 21/SC 3
Fire detection and alarm systems

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi