Siirry sisältöön
Aihealueet: Johtaminen

SFS/SR 206 Projektinhallinta

Ryhmä ottaa osaa kansainväliseen työhön, jossa tarkoituksena on standardoida parhaiden projektien käytäntöjä. Alan standardeja voi käyttää osana minkä tahansa projektin-, ohjelman- tai portfolion hallintaa, erityisesti kansainvälisessä kontekstissa toimittaessa.

Standardoitu hallinta

Sanotaan, että jokainen projekti on ainutlaatuinen. Tästä huolimatta niissä kaikissa on myös yhteisiä tekijöitä. Projektinhallinnan standardeilla pyritään tunnistamaan ja määrittelemään projektien yhteiset tekijät ja viitekehykset. Lisäksi standardit tarjoavat arvokasta ohjeistusta projektinhallinnasta vastuussa oleville henkilöille ja tahoille vaikuttavaan ja tehokkaaseen projektinhallintaan.

Alan standardointiin liittyvä tieto on erityisen kiinnostavaa muun muassa projektiliiketoimintaa harjoittaville organisaatiolle.

Ryhmä ottaa osaa ja vaikuttaa – tule mukaan

Standardointiryhmä koostuu alan suomalaisista osaajista: niistä, joilla on kiinnostusta ja halua ottaa osaa alan kehittämiseen standardoinnin keinoin kansainvälisellä tasolla.
Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille osallistumismaksua vastaan.

Alan standardit tehdään ISOn projektinhallintakomiteassa. Aktiivisia maita ovat erityisesti Yhdysvallat sekä Iso-Britannia. On ilo osallistua kansainväliseen työhön ja edustaa yhdessä ryhmän kanssa suomalaista projektinhallinnallista osaamista.

Jouko Vaskimo, Elisa Oyj, Senior Project Manager, SFS/SR 206 puheenjohtaja

Janne Kallin puheenvuoro projektinhallinnan standardoinnista Projektipäivillä 27.10.2021

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

ISO/TC 258
Project, programme and portfolio management

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Janne Kalli

janne.kalli@sfs.fi