Siirry sisältöön
Aihealueet: Rakentaminen / Suomalainen standardointi

RTT/SR 003/TR 1 SFS 5445 & SFS 5446 päivitys

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Betoni. Vetolujuus ja tartuntavetolujuus / E940 - SFS 5445, SFS 5446
Tässä standardissa esitetään menetelmät kovettuneen betonin vetolujuuden ja tartuntavetolujuuden määrittä-miseksi suoraan rakenteesta tai rakenteesta irrotetuilla koekappaleilla.
Testausta suoraan rakenteesta käytetään ensisijaisesti betonin tartuntavetolujuuden testaamiseen ja testausta rakenteesta irrotetuilla porakappaleilla käytetään ensisijaisesti betonin suoran vetolujuuden testaamiseen. Mo-lempia menetelmiä on kuitenkin mahdollista tarpeen vaatiessa soveltaa sekä betonin tartuntavetolujuuden että vetolujuuden määrittämiseen.
Tämän standardin mukaisen testauksen tavoite on olemassa olevan betonirakenteen ominaisuuksien tutkiminen. Tämä standardi ei sovellu materiaalien normaaliin vaatimuksenmukaisuuden arviointiin, eikä tätä varten erikseen valettujen betonikoekappaleiden testaukseen.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

http://www.rt.fi/standardointi

Ari Mantila

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi