Siirry sisältöön
Aihealueet: Suomalainen standardointi / Tekstiiliala

SFS/TR 009 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä

Ryhmän suomalaiset työkohteet

Tekstiilien hoito-ohjemerkintä. Sanalliset ohjeet / E964 - SFS 5236
Suomalainen työryhmä SFS/TR 009 Tekstiilien hoito-ohjemerkintä vastaa standardin SFS 5236. päivitystyöstä. Standardi SFS 5236 sisältää hoito-ohjemerkkien yleisimmin tarvittavat sanalliset ohjeet ja niiden vastineet ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielillä.
Symbolien käyttö on Suomessa ja useissa muissa maissa luvanvaraista ja ellei lupaa ole hankittu, hoito-ohje tulee antaa sanallisesti. Suomessa myytävissä tuotteissa sanallisten ohjeiden on oltava suomen ja ruotsin kielellä. Sanalliset ohjeet ovat tarpeen myös silloin, kun halutaan kertoa kuluttajalle joistakin tuotteen erikoisominaisuuksista tai varoittaa joistain hoitoon liittyvistä asioista.
Tätä standardia voidaan käyttää paitsi hoito-ohjemerkinnän laatimisessa, myös tulkittaessa vieraskielisiä hoito-ohjeita.
Sanallisissa ohjeissa saa käyttää muitakin tekstejä ja niiden muodostamisessa voi käyttää apuna tätä standardia.

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

https://sfs.fi/

Elisa Ervasti

elisa.ervasti@sfs.fi