Siirry sisältöön
Aihealueet: Palvelut, kulutustavarat ja vapaa-aika / Tieto- ja viestintätekniikka

SFS/SR 115 Tietohuolto

Standardointiryhmä edistää, kehittää ja ohjaa tietohuollon standardointia Suomessa sekä osallistuu tietohuollon kansainväliseen standardointityöhön.

Ryhmä vaikuttaa tietohuollon standardeihin niin Euroopassa kuin globaalisti

Standardointiryhmä vastaa Suomessa tietohuollon standardoinnista. Lisäksi se koordinoi teknisen komitean ISO/TC 46 Information and documentation maailmanlaajuista työtä Suomen osalta ja osallistuu myös eurooppalaisen teknisen komitean CEN/TC 468 Preservation of digital information työhön. Näiden ohella ryhmä seuraa valikoiden muualla tehtävää standardointityötä, eritoten e-aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ja pysyvien tunnisteiden osalta.

ISO/TC 46:llä on viisi alakomiteaa. Suomi osallistuu niiden kansallisesti merkittäviin hankkeisiin, kuten kirja-alan tunnistestandardien (esim. ISBN, ISSN ja DOI) kehittämiseen sekä kirjastojen toiminnan tilastoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin standardien uudistamiseen. Monet ISO/TC 46:n standardeista on myös suomennettu niiden soveltamisen helpottamiseksi.

Tule mukaan!

Jos haluat päästä vaikuttamaan tietohuollon standardointiin ja kehitykseen, tule mukaan standardointiryhmän SFS/SR 115 toimintaan. Mukaan pääset osallistumismaksua vastaan.

Ryhmän seuraamat kansainväliset komiteat

CEN/TC 468
Preservation of digital information
ISO/TC 46
Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10
Requirements for document storage and conditions for preservation
ISO/TC 46/SC 11
Archives/records management
ISO/TC 46/SC 4
Technical interoperability
ISO/TC 46/SC 8
Quality - Statistics and performance evaluation
ISO/TC 46/SC 9
Identification and description

Haluatko mukaan ryhmän toimintaan? Ota yhteyttä

SFS Suomen Standardit

https://sfs.fi/

Kati Heiskanen

kati.heiskanen@sfs.fi