Siirry sisältöön

Standardoinnin lyhenteitä ja termejä

Tähän listaan on koottu standardointityön tueksi yleisimmin käytettyjä standardoinnin lyhenteitä, englanninkielisiä termejä ja niiden käännöksiä. Voit hakea listasta termejä vierittämällä sivua tai klikkaamalla ctrl + f ja kirjoittamalla avautuvaan kenttään hakemasi termi.

A

A – Amendment. Standardin muutos, esim. A1. Lyhennettä käytetään eurooppalaisissa standardeissa

AC – Corrigendum. Korjaus standardiin. Lyhennettä käytetään eurooppalaisissa standardeissa

A-deviation – paikallisista määräyksistä johtuva kansallinen poikkeus EN-standardiin tai harmonisointiasiakirjaan

AHG – ad hoc group. Työryhmä, joka on perustettu jotakin tiettyä tehtävää varten

Amd, AMD – amendment. Standardin muutos, esim. A1

AWI – Approved Work Item. Hyväksytty työkohde. Käytössä ISO-standardoinnissa

B

ballot – kysely, äänestys

BT – Technical Board. CENin tekninen valiokunta

C

CCMC – CEN-CENELEC Management Centre. CENin ja CENELECin keskussihteeristö

CD – Committee Draft. Komitealuonnos ISO-standardiksi

CEN – European Committee for Standardization. Eurooppalainen kaikki muut paitsi sähkö- ja telealan kattava standardointijärjestö

CEN BOSS – Business Operations Support Systems, BOSS. Standardien laadintaan osallistuville tarkoitettu sivusto

CEN Enquiry – CEN-lausuntokierros

CEN/TR – Technical Report. Tekninen raportti

CEN/TS – Technical Specification. Tekninen spesifikaatio

CEN Workshop Agreement – CWA-dokumentti, esistandardi

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization. Eurooppalainen sähköalan standardointijärjestö

CG – coordination group. Koordinointiryhmä (ei tuota standardeja)

CLC – ks. CENELEC

Committee Manager – sihteeri (ISO)

COR – Corrigendum. Korjaus standardiin. Lyhennettä käytetään ISO-standardeissa

CWA – CEN Workshop Agreement. CWA-dokumentti, esistandardi (CEN)

D

decision – päätös (CEN)

delegate – delegaatti, kokousedustaja. Teknisen komitean tai alakomitean kokoukseen nimetty standardointiryhmän edustaja

DIS – Draft International Standard. Lausuntovaiheen ehdotus maailmanlaajuiseksi ISO-standardiksi

draft standard – standardiehdotus

drafting committee – luonnostelukomitea

E

editor – projektipäällikkö (myös: project leader)

EN – European Standard. Eurooppalainen standardi, joka on laadittu CENin, CENELECin tai ETSIn johdolla

ENQ – CEN Enquiry. CEN-lausuntokierros

ESO – European Standards Organisation. Eurooppalainen standardointijärjestö

ETSI – European Telecommunications Standards Institute. Eurooppalainen telealan standardointijärjestö

expert – asiantuntija. Työryhmän tai jonkin muun teknisen komitean alaisen ryhmän jäseneksi nimetty standardointiryhmän jäsen

F

fast track procedure – nopeutettu vahvistaminen

FDIS – Final Draft International Standard. Äänestysvaiheen ISO-standardiehdotus, lopullinen ehdotus maailmanlaajuiseksi standardiksi

FG – Focus Group. Teemaryhmä, esim. komiteatyötä valmisteleva (ei tuota standardeja)

formal vote – loppuäänestys. Lopullinen äänestys standardin hyväksymisestä

FprEN – Final Draft European Standard. Äänestysvaiheen EN-standardiehdotus

FV – ks. formal vote

G

GD – Global Directory. Standardointiin osallistujat sisältävä tietokanta

H

Head of Delegation – HoD, delegaation johtaja

hEN – harmonized European Standard. Rakennustuotteita koskeva harmonisoitu tuotestandardi

HoD – ks. Head of Delegation

I

IEC – International Electrotechnical Commission. Kansainvälinen sähköalan standardointijärjestö

IWA – International Workshop Agreement. IWA-dokumentti, esistandardi (ISO)

ISO – International Organization for Standardization. Kansainvälinen standardointijärjestö

ISO – International Standard. Maailmanlaajuinen standardi, joka on laadittu ISOn johdolla

ISO/CS – ISO Central Secretariat. ISOn keskussihteeristö

ISO/IEC Directives – ISOn ja IEC:n säännöt

ISO/TR – Technical Report. Tekninen raportti

ISO/TS – Technical Specification. Tekninen spesifikaatio

ITU – International Telecommunication Union. Kansainvälinen televiestintäliitto

J

JTC – Joint Technical Committee. Yhteinen tekninen komitea

JWG – Joint Working Group. Yhteinen työryhmä

L

liaison – yhteistyötaho

liaison representative – yhteistyöjärjestön edustaja

M

mandate – standardointipyyntö. Nykyisin käytetään termiä standardization request

N

NB – National Standardization Body. Kansallinen standardointijärjestö

NC – National Committee

New Approach – EU:n uusi lähestymistapa lainsäädännön laatimisessa

NMC – National Mirror Committee. Kansallinen standardointiryhmä

NP, NWIP – New Work Item Proposal. Työkohde-ehdotus (uudeksi standardiksi). Käytössä maailmanlaajuisessa ISO-standardoinnissa

NSB – National Standardization Body. Kansallinen standardointijärjesteö

NWI, NWIP – New Work Item. Työkohde-ehdotus (uudeksi standardiksi). Käytössä eurooppalaisessa standardoinnissa

O

OBP – Online Browsing Platform. ISOn termitietokanta https://www.iso.org/obp/ui

observer – tarkkailijajäsen

O-member – observing member. O-jäsen, tarkkailijajäsen. Jäsenjärjestö, jolla on vain kommentointioikeus

OSD – Online Standards Development. Standardiehdotusten kommentointialusta

P

parallel enquiry – rinnakkaislausuntokierros. ISOn ja CENin Wienin sopimuksen mukainen rinnakkaislausuntokierros, jossa asiakirjaa ehdotetaan hyväksyttäväksi samalla kertaa sekä ISOn että CENin julkaisuna

PAS – Publicly Available Specification. Julkisesti saatavilla oleva spesifikaatio, PAS-dokumentti. Käytetään ISO-standardoinnissa

PC – Project Committee. Projektikomitea

plenary – yleiskokous

P-member – participating member. P-jäsen, osallistuva jäsenjärjestö

preliminary work item – PWI. Alustava työkohde

PrEN – draft European Standard. Lausuntovaiheen ehdotus eurooppalaiseksi standardiksi

PWI – ks. preliminary work item

R

resolution – päätös (ISO)

resolutions committee – luonnostelukomitea

revision – (standardin) uudistaminen, uudistetun painoksen julkaisu

S

SAG – Strategic Advisory Group. Strateginen neuvoa-antava ryhmä, joka ei tuota standardeja

SC – subcommittee. Alakomitea

secretary – sihteeri (CEN)

SR – Systematic Review (ISO), review (CEN). Ajantasaisuuden arviointi, uusimistarvekysely

standardization request – standardointipyyntö

standstill – toimenpidekielto

T

TC – Technical Committee. Tekninen komitea

technical board – CENin tekninen valiokunta

TMB – Technical Management Board. ISOn tekninen valiokunta

W

WD – working draft. Työryhmäluonnos

WG – Working Group. Työryhmä

WG Convenor – työryhmän puheenjohtaja. Henkilö, joka vastaa työryhmän hallinnosta, kokousten organisoinnista, niiden puheenjohtajana toimimisesta ja aineiston jakelusta

withdrawal – standardin kumoaminen

work item – työkohde