Siirry sisältöön
20.5.2020 Uutinen

Parempia palveluja vanhuksille – ota kantaa vanhuspalvelustandardin sisältöön

Kesäkuun loppuun asti on aikaa kommentoida standardiehdotusta, jota voidaan hyödyntää vanhusten palvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisessä

Väestö ikääntyy, ja se näkyy vanhuspalvelujen asiakasmäärien ja tarpeen kasvuna. Palvelujen saatavuus ja laatu pitäisi kysynnän kasvaessa pystyä varmistamaan. Laadun kehittämiseksi on Euroopassa työstetty standardia, joka on parhaillaan lausuntovaiheessa. Standardiehdotukseen Quality of care and support for older persons voi tutustua ja sitä voi kommentoida SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa 30.6.2020 mennessä. Suomesta standardin laadinnassa ovat olleet mukana THL, Tehy, Super, JHL, Eläkeliitto sekä alan muita toimijoita ja edunvalvojia.

Standardia voi hyödyntää julkisella ja yksityisellä sektorilla

Vanhuspalveluja säädellään Suomessa lainsäädännöllä ja ohjataan laatusuosituksella. Näiden lisäksi palvelujen tuottajat voivat tulevaisuudessa halutessaan ottaa käyttöön vanhuspalvelustandardin, mikäli se tulee hyväksytyksi. Standardissa on vaatimuksia ja suosituksia laadun kehittämiseen. Sen käyttö on organisaatioille vapaaehtoista.

Standardi koskee sekä kotipalveluja että palveluasumista. Standardissa olevat hoidon suositukset ja vaatimukset ovat kaikille samat riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja julkisen vai yksityisen sektorin toimija, minkä kokoisesta organisaatiosta on kyse, tai missä päin maata se sijaitsee.

Tekeillä olevan standardin mukainen vanhustenhoito ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja huomioi hoitosuhteessa myös hänen lähipiirinsä. Lisäksi standardissa kiinnitetään huomiota hoitoympäristöön ja työntekijöihin. Standardissa kuvataan hyvän hoidon tärkeät osa-alueet ja henkilöstöltä tarvittavaa osaamista. Näin puutteita sekä osaamisessa että hoidon laadussa on helpompi havaita ja ryhtyä niitä korjaaviin toimenpiteisiin.

Avuksi vanhuspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämiseen

Standardin tarkoitus on auttaa palveluntarjoajaa tarkastelemaan ja arvioimaan omien palvelujensa laatua, mutta se mahdollistaa myös vertailua eri toimijoiden välillä.  Esimerkiksi kunnat voisivat hyödyntää standardia apuna hankinnoissaan.

Vanhuspalvelustandardin tarkoitus on auttaa palvelujen ja niihin tarvittavien resurssien suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa. Se antaa uusia mahdollisuuksia systemaattiseen palvelujen arviointiin tavoitteena niiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen.

Nyt kommentoitavana olevan vanhuspalvelustandardin odotetaan valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Tarvetta eri aihealueita yhdistäville ja toisiaan täydentäville standardeille

Vanhustenhoito ei ole muusta yhteiskunnasta irrallinen asia, vaan ikääntyvä väestö on otettava huomioon koko yhteiskunnan toiminnassa ja kehityksessä. Esimerkiksi digitaalisia palveluja, saavutettavuutta ja tietoturva-asioita pitää tarkastella myös ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta. Vanheneva työvoima synnyttää erilaisia työterveyteen ja työturvallisuuteen kohdistuvia tarpeita, ja henkilöstöhallinnossa voidaan kohdata esimerkiksi omaishoidon ja työn yhdistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Standardit tarjoavat jo nyt ratkaisuja moniin kysymyksiin, mutta ikääntyvän väestörakenteen johdosta syntyy tarpeita myös aivan uusille, eri aihealueita yhdistäville ja toisiaan täydentäville standardeille.

Lisätietoja lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta:

 

Kimmo Konkarikoski, standardointipäällikkö, YTL
kimmo.konkarikoski@ytl.fi, p. 040 579 4393

Lisätietoja muista ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvistä standardeista voit kysyä SFS:n tietopalvelusta, p. 09 1499 3455 tai info@sfs.fi