Siirry sisältöön

ISO 22301 Turvallisuus ja kriisinkestävyys

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä turvaa organisaatiosi kyvyn jatkaa toimintaansa häiriötilanteessa. Sen avulla tunnistatte toimintanne haavoittuvat osa-alueet ja pystytte arvioimaan uhkien vaikutukset sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintatavat häiriötilanteiden varalle.

Tunnus:SFS-EN ISO 22301:2019
Nimi:Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset

Standardin käyttö tuo säästöjä ja herättää luottamusta

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteuttamisessa auttaa standardi ISO 22301. Siinä määritellään vaatimukset, jotka koskevat hallintajärjestelmän toteuttamista, ylläpitämistä ja parantamista. Vaatimukset soveltuvat kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille tai niiden osille niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmä auttaa organisaatiotasi tunnistamaan sen toimintaa uhkaavat riskit ja pienentämään niiden todennäköisyyttä, varautumaan ja reagoimaan häiriöihin sekä palautumaan niistä. Järjestelmä tuo organisaatiollesi taloudellisia säästöjä sekä herättää luottamusta asiakkaissa ja muissa sidosryhmissä.

Apua käytännön toteutukseen standardista SFS-EN ISO 22313

Standardi ISO 22301 esittää vaatimukset organisaation liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnalle. Näiden vaatimusten täyttämiseen ja käytännön toteutukseen saa ohjeita ja suosituksia standardista SFS-EN ISO 22313:2020 Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Ohjeistusta standardin ISO 22301 käyttöön. Standardin ohjeet perustuvat kansainvälisiin hyviin käytäntöihin.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmä on yhdenmukainen muiden hallintajärjestelmästandardien kanssa, kuten ISO 9001 & ISO 14001.