Siirry sisältöön

Seurantapalvelun toimintasääntö

Seurantapalvelun kautta voi seurata niitä toimialayhteisön vastuulla olevia standardointialueita, joita varten ei ole perustettu kansallista standardointiryhmää.

1 Seurantapalvelu

Seurantapalvelun kohteena voi olla CENin tai ISOn tekninen komitea, projektikomitea tai alakomitea (TC, PC tai SC).

Seurantapalvelun asiakas saa käyttöönsä ko. komitean työasiakirjat ja standardiehdotukset. Asiakas voi ottaa kantaa komiteassa äänestettävinä oleviin ehdotuksiin. Ko. standardointialueesta vastaava toimialayhteisön asiantuntija hallinnoi seurantapalvelua ja huolehtii Suomea koskevista äänestysvelvoitteista.

Toimialayhteisö voi nimetä seurantapalvelun asiakkaan asiantuntijaksi seurattavan CENin tai ISOn komitean (TC, PC tai SC) alaisiin työryhmiin. On huomattava, että asiantuntijan nimeäminen ISOn työryhmään edellyttää Suomen P-jäsenyyttä ko. komiteassa (TC, PC tai SC).

2 Aineiston jakelu ja tekijänoikeudet

CENin tai ISOn komitean (TC, PC tai SC) seurantaa varten toimialayhteisö perustaa sivuston, jossa on seurantapalvelun kautta tilattu standardointiaineisto, johon kuuluvat

  • CENin tai ISOn komitean työasiakirjat (N-dokumentit)
  • lausunto- ja äänestysvaiheessa olevat standardiehdotukset.

CENin tai ISOn työryhmän asiantuntijaksi nimettävä seurantapalvelun asiakas saa valmisteluaineiston suoraan CENin tai ISOn työryhmän verkkosivustolta.

Seurantapalvelun, CENin tai ISOn verkkosivustoilla olevat CENin ja ISOn työasiakirjat ja standardiehdotukset ovat tekijänoikeuslain suojaamia julkaisuja. Seurantapalvelun asiakkaalle annettu aineiston käyttöoikeus koskee vain standardointitehtäviä. Aineistoa ei saa jakaa eteenpäin, lukuun ottamatta lausuntojen pyytämistä oman organisaation henkilöstöltä. Verkkosivustolle on pääsy vain seurantapalvelun asiakkaalla.

3 Lausuntopyynnöt, äänestykset ja päätöksenteko

Seurantapalvelun asiakas voi ottaa kantaa komiteassa äänestettävinä oleviin ehdotuksiin, joista hän saa tiedon seurantapalvelun kautta.

Toimialayhteisön vastuuhenkilö laatii Suomen vastaukset lausuntopyyntöihin ja äänestyksiin saatujen lausuntojen perusteella.

4 Osallistuminen kansainvälisiin tai eurooppalaisiin kokouksiin

Seurantapalvelun asiakas voi osallistua CENin tai ISOn komitean (TC/PC/SC) kokouksiin Suomen edustajana. Toimialayhteisö päättää kokousdelegaateista.

5 Seurantapalvelun jäsenyys

Seurantapalvelun asiakkaaksi liitytään täyttämällä toimialayhteisökohtainen osallistumislomake ja maksamalla vuosittainen osallistumismaksu, mikäli seurantapalvelu on maksullinen. Lisätiedot mahdollisista maksuista saa seurantapalvelusta vastaavalta toimialayhteisöltä. Toimialayhteisö poistaa seurantapalvelusta henkilöt, joihin ei saada yhteyttä. Asiaa tarkastellaan vähintään kolmen vuoden välein.

Seurantapalvelun jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei jäsen ilmoita sen päättymisestä erikseen kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Toimialayhteisö ylläpitää jäsenrekisteriä seurantapalvelun tilaajista ja heidän edustamistaan tahoista ja sidosryhmistä. Seurantapalvelun tilaaja on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikista jäsenyyteensä liittyvistä muutoksista (mm. jäsentaho, jota henkilö edustaa) seurantapalvelun yhdyshenkilölle, joka kirjaa muutokset jäsenrekisteriin.