Siirry sisältöön
case: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Paloturvallisuutta standardeista

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tekee töitä alueen ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Rakennusten paloturvallisuutta auttavat ylläpitämään standardit.

Palomiehiä taistelemassa tulipaloa vastaan ja pelastamassa ihmisiä liekeistä – se tulee monelle ensimmäisenä mieleen pelastuslaitoksista, mutta niiden työ on paljon muutakin.

Turvallisia rakennuksia

Pelastuslaitosten perimmäisenä tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Etelä-Karjalassa yksi alueen paloturvallisuutta parantavista ihmisistä on palotarkastusinsinööri Esko Häyrinen.

”Yhdessä rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja rakentajien kanssa pyrimme luomaan turvallisia rakennuksia”, hän toteaa.

Arkisessa työssä rakennusten turvallisuudesta huolehtiminen on pitkälti olemassa olevien ja valmistumassa olevien rakennusten palotarkastuksia ja sen varmistamista, että rakennuslupavaiheessa olevien rakennusten suunnitelmat täyttävät pelastuslain vaatimukset.

Palotarkastuksia tehdään määrävälein kohteen koon ja käytön mukaan. Sairaaloiden, ostoskeskusten ja tehtaiden kaltaiset paikat tarkastetaan kerran vuodessa – tavalliset kerrostalot kymmenen vuoden välein.

Paloilmoitinjärjestelmää tarkastetaan.
Rakennuksen paloilmoitinjärjestelmä tarkastetaan valvontakäynnin yhteydessä. Kuva: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Vastaus säädösten vaatimuksiin

Pelastuslain pykälien mukaisuuden varmistamisessa ensisijainen työkalu on ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, joka on käytössä päivittäin. Siinä määritetään rakennuksen tyypin mukaan esimerkiksi palo-osastojen koot, sallitut materiaalit ja tarvittavat palotekniset laitteet.

Kakkostyökaluna ovat standardit.

”Niitä ei välttämättä käytetä päivittäin, mutta ainakin kuukausittain. Rakennushankkeen lupa-asiakirjoissa voidaan esimerkiksi viitata sprinklerilaitteiston kohdalla standardiin SFS-EN 16925, jolloin meidän pitää tarkastaa standardin sisältö.”

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston teettämän Pelastuslaitosten valvonnan aapisen mukaan tuotteen valmistaminen standardien mukaan onkin yleensä yksinkertaisin keino osoittaa, että tuote täyttää säädetyt vaatimukset.

Esimerkiksi asetukseen palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista on kirjattu, että palovaroittimien on täytettävä palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Tällöin säädöksiin ei ole tarvittu kirjoittaa yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia.

Verkosta helposti

Pelastuslaitoksella onkin käytössään erittäin kattava valikoima standardeja erityisesti seuraavilta aihealueilta: savunhallinta- ja palonsammutusjärjestelmät, paloilmoittimet, savunpoistojärjestelmät, hissejä koskevat turvallisuusohjeet, räjähdysvaaralliset tilat, akut, sähköasennukset ja aurinkosähköjärjestelmät.

Standardit ovat pelastuslaitoksen käytettävissä SFS Online -palvelussa. Sieltä tarvittavat standardit löytyvät helposti yhdestä paikasta, ja niitä on helppo hakea. Mitään erillistä sovellusta ei tarvitse hankkia.

SFS Online -palvelussa standardit päivittyvät automaattisesti uusimpaan versioon ja edelliset versiot jäävät palveluun muutosten vertailun helpottamiseksi.

”Jos rakennus on pystytetty kymmenen vuotta sitten, me emme voi vaatia päivittämään järjestelmiä nykytasolle. Standardien historiatiedon ansiosta voimme tarkistaa, täyttävätkö ne silloisen vaatimustason – se riittää meille.”

Kustannusten jakamiseksi Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa palvelua käyttävät myös Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Kainuun pelastuslaitokset. Viime vuonna hankittu paketti on kattava, mutta tarvittaessa sitä on helppo laajentaa. Vielä tarvetta ei ole ilmennyt.