Siirry sisältöön

ISO 55000 Omaisuudenhallinnan standardisarja

SFS-ISO 55000 -standardisarjan avulla yritykset ja julkisyhteisöjen organisaatiot pystyvät systematisoimaan omaisuudenhallintansa ja yhdistämään sen organisaation muihin toimintoihin.

Tunnus:SFS-ISO 55000
Nimi:Omaisuudenhallinnan standardisarja

Järjestelmällisestä omaisuudenhallinnasta lukuisia hyötyjä

Järjestelmällinen omaisuuden hallinnointi on olennaista, jotta organisaation tavoitteet, riskit ja kustannukset ovat tasapainossa. Hyötyjä, joita järjestelmällisellä omaisuudenhallinnalla voidaan saavuttaa, ovat esimerkiksi

  • parempi taloudellinen suorituskyky
  • tietoon perustuvat omaisuussijoituspäätökset
  • hallinnassa olevat riskit
  • paremmat palvelut ja tuotteet
  • osoitus yhteiskuntavastuullisuudesta: omaisuudenhallinta parantaa organisaation kykyä esimerkiksi vähentää päästöjä ja säästää luonnonvaroja
  • vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
  • parempi maine
  • kestävän kehityksen edistäminen organisaatiossa
  • parempi tehokkuus ja vaikuttavuus.

Standardeissa on huomioitu suomalaiset erityispiirteet

Tarve omaisuudenhallinnan standardeille havaittiin ensimmäisenä Britanniassa. Huono omaisuuden hoito, infran rappeutuminen, johti pahaan junaonnettomuuteen ja Lontoon pimenemiseen. Tämän seurauksena britit laativat oman standardin omaisuudenhallinnasta, joka on ollut pohjana ISO 55000 -sarjan standardeille.

SFS-ISO 55000 -sarjan standardit käsittelevät niin yritysten fyysistä käyttöomaisuutta kuin muunkin tyyppistä omaisuutta. Niiden laadintaan on osallistunut omaisuudenhallinnan asiantuntijoita yli 30 maasta. Mukana on ollut myös suomalaisia asiantuntijoita, ja standardeissa onkin huomioitu suomalaiset omaisuudenhallinnan erityispiirteet ja käytännöt.

Omaisuudenhallinnan standardisarjaan kuuluvat standardit

Omaisuudenhallinnan yleiskuvauksen, periaatteiden ja termien lisäksi standardi esittää omaisuudenhallinnan käyttöönotosta odotettavissa olevia hyötyjä.

Standardissa määritellään omaisuuden hallintaa käsittelevän hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja parantamista koskevat vaatimukset.

Standardi antaa selvennyksiä ISO 55001:ssä määriteltyjen vaatimusten tulkintaan ja myös näiden vaatimusten toteuttamista helpottavia esimerkkejä.

Rahoitussuunnittelu, kirjanpito ja muut taloudelliset toiminnot vaikuttavat omaisuudenhallintaan – ja toisinpäin. Standardi edistää organisaation taloudellisten ja ei-taloudellisten toimintojen ja muun muassa niiden käytössä olevien tietojen yhdenmukaistamista tietojen hyödyntämisen, päätöksenteon ja tavoitteiden saavuttamisen helpottamiseksi.