Siirry sisältöön

SFS 5139 Rakennuksen pinta-alat

Standardissa SFS 5139 esitetään, miten rakennuksen ja sen tilojen laajuutta kuvaavat pinta-alat lasketaan tietyillä määritellyillä käsitteillä.

Tunnus:SFS 5139
Nimi:Rakennuksen pinta-alat

Standardissa määritellyt mitattavat käsitteet

Standardi määrittelee seuraavat mitattavat käsitteet:

  • huoneala
  • rakennusosa-ala alakäsitteineen
  • huoneistoala
  • kerrostasoala
  • bruttoala
  • käyttöala

Standardin soveltamisalaan eivät kuulu tilajohtamisen (Facility Management) tilavuuden ja pinta-alojen laskeminen, jota varten on laadittu eurooppalainen standardi SFS-EN 15221-6:2012 Tilajohtaminen. Osa 6: Pinta-ala- ja tilavuusmittaukset tilajohtamisessa.

Pinta-alan käsitteet ovat tärkeitä asuntojen kuvaamisessa

Huoneistoala ja asuintila ovat tärkeitä käsitteitä muun muassa asuntoyhtiöissä ja asuntokaupassa. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on huoneiston pinta-alaksi määriteltävä huoneistoala. Huoneistoala on ala, jota rajaavat huoneiston sisällä olevien runkorakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.

Asuntojen markkinoinnissa asuntoja markkinoivan elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa asuintila. Velvoite koskee niin osakehuoneistojen kuin omakotitalojen markkinointia. Kerrostaloissa asuintila ja huoneistoala ovat samansisältöiset, mutta pientaloissa asuintila voi olla pienempi kuin huoneistoala.

Miten rakennusten pinta-alat lasketaan?

Mitat laskemiseen luetaan ja laskutoimitukset tehdään vähintään neljän merkitsevän numeron tarkkuudella. Mittoja ei tarvitse kuitenkaan lukea tarkemmin kuin 10 millimetrin tarkkuudella. Alat ilmoitetaan neliömetreinä ja kokonaislukuina. Alle sadan neliön alat ilmoitetaan kuitenkin puolen neliömetrin tarkkuudella. Alat lasketaan pohjapiirroksista.

Käyttöala sisältää bruttoalan lisäksi myös rakennetut, ei-maavaraiset ulkotilat, kuten parvekkeet, luhtikäytävät, terassit ja kannet. Huoneala on rakennuksen tilan ala, jonka rajoina ovat tilaa ympäröivät seinät tai niiden ajateltu jatke. Kaappien ja muiden kiintokalusteiden ala lasketaan huonealaan. Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Se lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen alojen summana. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä.

Standardin opastavissa liitteissä on selostettu säädöksiä, jotka käsittelevät rakennuksen pinta-alan laskemista Suomessa. Asunto-osakeyhtiölaki on edellyttänyt Suomessa vuoden 1992 alusta, että rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala merkitään yhtiöjärjestykseen. Valtioneuvoston asetuksen mukaan standardin SFS 5139 mukaan laskettu huoneiston pinta-ala on rakennusalalla yleisesti hyväksytty mittaustapa.

Vuonna 2011 julkaistu standardi on edelleen voimassa oleva.