Siirry sisältöön
23.3.2020 Uutinen

Standardit tärkeä työkalu koronaviruksen torjunnassa

Koronaviruksen torjunnassa ja sairastuneiden hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantoa halutaan vauhdittaa tarjoamalla niitä koskevat standardit tilapäisesti maksutta. Euroopan komissio ja standardisointijärjestöt CEN ja CENELEC sopivat asiasta perjantaina 20.3.2020. Suomen Standardisoimisliitto SFS on mukana päätöksessä.

Suojavarusteiden, -vaatteiden ja lääkinnällisten laitteiden kysyntä on kasvanut rajusti koronaviruksen puhkeamisen ja leviämisen myötä ja tuotteista on jo nyt pulaa. Koska kriisin kestosta ei ole tietoa, on elintärkeää selvittää kaikki mahdollisuudet tuotteiden valmistuksen ja saatavuuden nopeuttamiseksi.

Monet yritykset ovat halukkaita aloittamaan tarvittavien tuotteiden valmistuksen. Euroopan standardointijärjestö CEN (European Committee for Standardization) ja eurooppalainen sähköalan standardointijärjestö CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) haluavat yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa auttaa uusia toimijoita tarjoamalla niille tarvittavat standardit tilapäisesti maksutta käyttöön.

Standardeilla taataan terveydenhuollon tuotteiden laatu

Terveydenhuollossa käytettävien tuotteiden, kuten hengityssuojainten, kertakäyttöisten käsineiden ja suojavaatteiden, on täytettävä eurooppalaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tällä taataan tuotteiden laatu. Vaatimustenmukaisuudesta kertoo tuotteissa oleva CE-merkintä.

”Kun tuotteet valmistetaan standardien mukaisesti, voidaan luottaa siihen, että vaatimukset täyttyvät ja tuotteet ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia”, sanoo Helena Vänskä, Suomen Standardisoimisliitto SFS ryn:n toimitusjohtaja. SFS on CENin suomalainen jäsenjärjestö.

”Nyt maksutta käyttöön annetut standardit perustuvat laaja-alaiseen lääketieteen ja alan asiantuntijoiden yhteistyöhön. Ne tarjoavat yhteisesti sovittuja ratkaisuja, joita käyttämällä tuotteiden laatu taataan, ja siksi tuotteet saadaan nopeammin markkinoille ja käyttöön. Eurooppalaisilla standardeilla on ratkaiseva rooli elintärkeiden suoja- ja lääkinnällisten varusteiden saatavuudessa”, Vänskä jatkaa.

Standardointijärjestöt tukevat EU:n varmuusvaraston perustamista

Euroopan komissio päätti viime viikolla perustaa EU-maiden tueksi varmuusvaraston koronavirustapausten ehkäisyyn ja hoitoon tarvittaville laitteille, hengityssuojaimille, rokotteille ja laboratoriotarvikkeille. Eurooppalainen standardointiyhteisö on sitoutunut auttamaan Euroopan komissiota tässä työssä.

Euroopan unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton kannustaa yrityksiä selvittämään mahdollisuuksiaan tällä hetkellä kriittisten tuotteiden valmistukseen. Taistelussa koronavirusta vastaan tarvitaan nopeita ja yhdenmukaisia toimia. Tähän tarpeeseen standardointijärjestöjen päätös maksuttomista standardeista vastaa. Päätös on linjassa eurooppalaisen standardointityön tavoitteiden, kaikenkattavuuden ja yhdenmukaisuuden, kanssa.

Tiedote: CEN and CENELEC make European standards available to help prevent the COVID-19 contagion

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi