Siirry sisältöön
27.11.2019 Uutinen

Uusi perusteos standardeista

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö ETSI on julkaissut laajan perusteoksen standardeista. Kirja on nimeltään Understanding ICT Standardization: Principles and practice.

Kirjaa ei tarvitse lukea kannesta kanteen, koska sisältö on hyvin jaoteltu. Kunkin luvun lopussa on yhteenveto, tehtäviä, sanasto, luettelo lyhenteistä ja lähteet.  Kirjan lukijalla ei tarvitse olla ennakkotietoja standardeista. Kirja on runsaasti kuvitettu. Vaikka kirja keskittyy tietotekniikan standardisointiin, siinä on paljon tietoa standardisoinnista yleisellä tasolla.

Aluksi kirjassa käsitellään standardisoinnin perusteita, hyötyjä ja riskejä, standardisoinnin maailmaa, standardisointiprosessia ja standardien käyttöä. Omassa luvussaan siinä pureudutaan standardisoinnin periaatteisiin, standardisoinnin asiantuntijalta vaadittaviin ominaisuuksiin ja asiantuntijan toimintaan standardien laadinnan eri vaiheissa.

Kirja käsittelee kattavasti myös innovaatioita. Siinä avataan standardisoinnin ja innovaatioiden riippuvuuksia, tutkimusta ja standardisointia sekä standardisoinnin tukea innovaatioille.

Kirja tuo myös strategisen näkökulman standardisointiin. Se kertoo erilaisista strategioista osallistua standardisointiin, vaikutuskanavista ja standardien valinnasta. Kirjan viimeinen luku pureutuu standardien taloudelliseen hyötyyn yhteiskunnalle ja yrityksille.

Euroopan komissio ja Efta ovat tukeneet hanketta. Teoksessa on 264 sivua. Sen kuusi kirjoittajaa ovat osallistuneet aktiivisesti tietotekniikan standardisointiin tai tutkimukseen. Kirja on osa EU:n sisämarkkinoihin liittyvää JIS-hanketta (Joint Iniative on Standardisation). Kirja on tarkoitettu tukemaan standardisointia koskevaa opetusta ja koulututusta sekä tiedotusta.

Kirja siihen liittyvine dioineen on ETSIn verkkosivuilla osoitteessa

https://www.etsi.org/media-library/education