Siirry sisältöön
3.2.2022 Tiedote

EU vahvistaa kilpailukykyään standardoinnilla

Euroopan komissio julkaisi 2.2.2022 ensimmäisen standardointistrategiansa. Strategialla vahvistetaan eurooppalaista standardointia globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi sekä vihreän ja digitaalisen kehityksen edistämiseksi.

Standardeista on tullut yhä strategisempia kansainvälisen kilpailukyvyn välineitä. Euroopan tulee vahvistaa omaa asemaansa vaikutusvaltaisena talousalueena ja nousta suunnannäyttäjäksi myös standardoinnissa.

Standardointistrategiassa tunnistetaan viisi toimenpidekokonaisuutta eurooppalaisen standardoinnin kehittämiseksi:

  1. Strategisten standardointitarpeiden ennakointi ja priorisointi: standardien laadinnan pitää olla nopeampaa ja linjassa Euroopan tavoitteiden ja arvojen kanssa.
  2. Standardointijärjestelmän yhdenmukaistaminen ja hallinnon kehittäminen
  3. Euroopan johtoaseman vahvistaminen globaalissa standardoinnissa
  4. Innovaatiotoiminnan tukeminen
  5. Standardointiosaamisen varmistaminen tulevaisuudessa

Suomessa tunnistettava standardoinnin strateginen merkitys

Useat maat edistävät kilpailukykyään monin tavoin, ja standardointi on tunnistettu yhdeksi vaikuttavaksi keinoksi. Suomessa standardointi ei ole saavuttanut riittävää strategista roolia kilpailukyvyn edistäjänä. Standardeja hyödynnetään ja niihin vaikutetaan eri toimialoilla vaihtelevasti.

“Suomen elinkeinoelämän ja suomalaisen kilpailukyvyn kannalta olisi tärkeää, että täälläkin herättäisiin laajasti ymmärtämään standardien strateginen ja nykyisin jopa politisoitunut merkitys globaalissa kilpailussa. Suomalaisten yritysten tavoitteellinen ja oikein ajoitettu osallistuminen standardointiin parantaisi niiden asemaa niin kotimarkkinoilla kuin maailmalla”, toteaa Helena Vänskä, Suomen Standardisoimisliiton toimitusjohtaja.

Vihreään ja digitaaliseen kehitykseen vauhtia standardeilla

Eurooppa tavoittelee kestävää tulevaisuutta vihreällä ja digitaalisella siirtymällä. Tämän vauhdittamiseksi tarvitaan uusia teknologioita ja innovaatioita, esimerkiksi tekoälyn, kyberturvallisuuden, vetytalouden, akkuteollisuuden ja teollisen datan alueilla.

Eurooppalainen teknologia tarvitsee maailmanmarkkinoilla menestyäkseen standardeja. Euroopan on vaikutettava aiempaa yhtenäisemmin ja vahvemmin maailmanlaajuiseen standardointiin. EU:n kunnianhimoiset ympäristötavoitteet on mahdollista laajentaa globaaleiksi standardien avulla.

Lisätietoja

Helena Vänskä

Toimitusjohtaja
Soita: +358 40 581 6786
Viesti: helena.vanska@sfs.fi

Lue myös:

EU:n tiedote: New approach to enable global leadership of EU standards promoting values and a resilient, green and digital Single Market

EU:n Standardointistrategia

CENin ja CENELECin tiedote: CEN and CENELEC welcome the new European Standardization Strategy