Siirry sisältöön
5.5.2022 Uutinen

Eurooppalaiset standardit edistävät kestävää kehitystä

Standardit tukevat yhä vahvemmin kestävämpää tulevaisuutta, kun nyt myös CEN ja CENELEC ovat ryhmitelleet standardinsa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan. Maailmanlaajuisten ISO-standardien ryhmittelytyö on alkanut jo vuonna 2018.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoittelee hyvää tulevaisuutta ihmisille ja koko planeetallemme. Ohjelman agendalla on 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joilla pyritään sosiaaliseen tasapainoon, kestävään talouteen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan meidän kaikkien toimia, ja standardit voivat olla apuna toteuttamassa tavoitteita.

Eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja CENELEC kertovat SDG-verkkosivustollaan YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmasta ja siitä, miten standardeista voi löytyä konkreettisia toimintatapoja tavoitteiden edistämiseksi. Sivustolla voi selata tavoitteita ja niihin liittyvien standardien listaa. CENin ja CENELECin standardien hakusivulla voi hakea yksittäisiä standardeja ja löytää tietoa, minkä tavoitteiden saavuttamista niiden käyttäminen edistää.

Ryhmittelytyötä ovat tehneet standardien laadinnasta vastaavat tekniset komiteat. Tällä hetkellä on ryhmitelty lähes 5 000 eurooppalaista standardia, ja kartoitustyö jatkuu yhä niin olemassa olevien kuin myöhemmin valmistuvien standardien osalta.

Lue myös

Standardit ovat vastuullisuuden työkaluja

CEN ja CENELEC allekirjoittivat Lontoon julistuksen

CEN/CENELEC: Sustainable Development Goals (SDGs)

ISO: Sustainable Development Goals